Ledenvergadering Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden

Datum29-11-2017LocatieDe Nieuwe Wierde

CategorieAlgemeen Duurt tot29-11-2017

 

Bijzonderheden

Geacht Lid,

Hierbij nodigt het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden u van harte uit voor haar eerste ledenvergadering op:

Woensdag 29 november 2017 om 20.00 uur
in de Wierde, Burmanniastraat 1, Grijpskerk

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Benoeming bestuursleden
3. Jaarplan 2018 (zie bijlage)
4. Vaststellen contributie
Het bestuur stelt de leden voor om voor 2018 de contributie als volgt vast te stellen:
Individuele contributie € 14,--
Gezinscontributie € 20,-- (twee of meer personen op één adres)
5. Begroting 2018
De begroting zal ter vergadering worden toegelicht. Voor geïnteresseerden ligt de begroting ter inzage bij de penningmeester.
6. Mandaat voor bestuur inzake benoeming deskundige voor controle jaarrekening
7. Rondvraag en/of suggesties

De oprichters van de dorpscoöperatie, zoals genoemd in de statuten, vormen het eerste bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Vanaf nu worden bestuursleden op voordracht benoemd door de algemene ledenvergadering.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen, met bijbehorende functies:

- Joke Kraakman (voorzitter)
- Roelof Bosma (secretaris)
- Bé Pelster (penningmeester)
- Kees van der Veen (lid)
- Riekus Hielema(lid)

Riekus Hielema heeft te kennen gegeven na de oprichting te willen aftreden als bestuurslid. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Marianne Wimmers. Leden die zich willen kandideren voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 2 dagen voor de ledenvergadering melden bij Roelof Bosma (roelof1bosma@gmail.com) of 0622032784.

We zien u graag op 29 november.


Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden
Joke Kraakman (voorzitter)

 

Vandaag in Grijpskerk
12 december 2018
Woensdag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
13 december 2018
Donderdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen