Ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum23-05-2018LocatieEllo's Place

CategorieAlgemeen Duurt tot23-05-2018

 

Bijzonderheden

Uitnodiging
Voor de 28ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk op:
Woensdag 23 mei 2018 - aanvang 20.00 uur
In zaal “Ello’s Place”, Burmanniastraat 37, Grijpskerk.
Inloop vanaf 19.30uur: het financieel verslag en de notulen van de vorige ALV kunnen dan al worden doorgelezen. Kopieën hiervan zijn die avond aanwezig.

Agenda

1. Opening door voorzitter Johan Stevens

2. Verslag Ledenvergadering 26 september 2017

3. Jaarverslag 2017/2018

4. Financieel verslag 2017

5. Verslag kascommissie
(Dhr. J. Oostenbrink, dhr. L. Wagenaar, reserve: dhr. M. Hazenberg)

6. Benoeming kascommissie
(Dhr. L. Wagenaar, dhr. M. Hazenberg en reserve?)

7. Terugblik bestuurlijk overleg B&W

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Mevr. F. Zuidema
Aftredend en herkiesbaar Mevr. B.Pera

9. Actuele zaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

Pauze

Na de pauze: informatie over gemeentelijke herindeling door gemeentesecretaris Harrie Koning.

Na afloop is er tijd voor napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
 

Vandaag in Grijpskerk
21 november 2018
Woensdag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
22 november 2018
Donderdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen