Disclaimer

Bepalingen:

de uitgever: inGrijpskerk.nl als bevoegd uitgever van de website en de daaraan verbonden webpagina's;

- de webpagina: iedere webpagina van die is uitgegeven door de uitgever waarop een link naar deze disclaimer is opgenomen met als intentie om deze disclaimer op de betreffende webpagina te laten gelden;

- het gebruik(en): ondermeer het opvragen, inladen, raadplegen, inloggen, bewerken, invoeren van gegevens, plegen van rechtshandelingen, gebruik maken van diensten;

- bezoeker: degene die de webpagina gebruikt, al dan niet als vertegenwoordiger van een natuurlijke of een rechtspersoon;

- de inhoud: onder meer afbeeldingen, teksten, geluidsfragmenten, video's en/of andere objecten;

- schade: directe of indirecte schade, ongeacht de aard, waaronder maar niet uitsluitend data en zaken, omzetverlies, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina:

- door het gebruik van de website en/of de webpagina stemt u in met deze disclaimer;

- de uitgever draagt zijn uiterste zorg voor de inhoud van de website en/of webpagina alsmede zijn inspanning voor regelmatige actualisatie en/of aanvulling. Ondanks deze zorg en inspanning bestaat de kans dat de inhoud onvolledig, niet actueel en/of onjuist is;

- de staat waarin de webpagina zich feitelijk bevindt is verschaft door de uitgever, maar zonder de garantie of elke andere waarborg op het gebied van geschiktheid voor een bepaald doel, deugdelijkheid of anderszins;

- de uitgever is generzins aansprakelijk voor schade die zou zijn aangericht of dreigt te worden aangericht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband zou kunnen houden met het gebruik van de website en/of webpagina of met de onmogelijkheid de website en/of webpagina te kunnen raadplegen;

- de uitgever kan de website en/of webpagina naar eigen inzicht en op ieder, door de uitgever, gewenst moment aanpassen, veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging of verwittiging. De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van aanpassingen, veranderingen of beëindiging;

- de uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website en/of webpagina gekoppelde bestanden van derden, afgezien van deze disclaimer. Een koppeling houdt geen enkele bekrachtiging van de betreffende bestanden in;

- ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of webpagina, danwel de inhoud daarvan kan een inbreuk op auteursrecht of andere intellectuele rechten opleveren. De bezoeker is verantwoordelijk voor alles dat de gebruiker vanuit de webpagina verzendt.

- de uitgever behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de website en/of webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website/webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. De uitgever kan in aansluiting daarop de bezoeker de toegang tot de website en/of webpagina monitoren.

- de bezoeker zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en anderen die aan de uitgever verbonden zijn beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website en/of webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vandaag in Grijpskerk
10 december 2018
Maandag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
11 december 2018
Dinsdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen