Motie VVD locatie Vogelzang

08-11-2017 15:14:58 door Kuperus, Klaas

Maandagavond heeft de VVD tijdens de raadsvergadering een motie ingediend, omdat zij wil dat jongeren, jonge gezinnen en ouderen in Grijpskerk kunnen blijven wonen.
Er gebeurd al jarenlang niets meer aan woningbouw. Het wordt wat de VVD betreft nodig tijd dat er eens wordt doorgepakt en duidelijkheid komt in Grijpskerk. Trajecten en onderzoeken die het College van B&W (CDA, CU, GL) laten uitvoeren kosten
veel geld en duren volgens de VVD veel te lang. Het wordt tijd om aan de slag te gaan met de woningbouwontwikkeling in Grijpskerk. En daarom is om de druk op te voeren maandagavond een motie ingediend.

Motie
Agendapunt : 6
De raad van de gemeente Zuidhorn bijeen op 6 november 2017,

Wordt voorgesteld:
De 2e rapportage 2017 en Programmabegroting 2018 vast te stellen;

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:
• De locatie Vogelzang/RABO de entree van Grijpskerk bepaalt;
• Dit gebied geherstructureerd dient te worden;
• Er grote behoefte is aan nieuwbouw van woningen in Grijpskerk;
• Nieuwbouw van woningen op de locatie Vogelzang/RABO mogelijk is;
• Sportschool Sport je Fit een prominente plaats heeft op deze locatie;
• De huidige eigenaar van sportschool Sport je Fit bereid is met de gemeente Zuidhorn in gesprek te gaan;

Verzoekt het college van B&W om:
Ten einde woningbouw op genoemde locatie te kunnen realiseren te onderzoeken of:
de locatie van Sport je Fit kan worden gekocht door de gemeente Zuidhorn en
dat sportschool Sport je Fit kan worden verplaatst naar sportpark De Enk, of kan worden samengevoegd met sporthal De Bokkediek.
En hierover voor eind januari 2018 aan de raad te rapporteren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.


De fractie van de VVD
R.J. Westerhoff-Dijkinga

G. Dijkstra-Jacobi


 

Delen

Volg ons

Recente nieuwsberichten

Vandaag in Grijpskerk
10 december 2018
Maandag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
11 december 2018
Dinsdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen