Gemeenten en maatschappelijke organisaties tekenen Armoedepact Westerkwartier

06-02-2018 13:14:40 door Kuperus, Klaas

De vier gemeenten in het Westerkwartier ondertekenen op 8 februari 2018 met meer dan 30 maatschappelijke organisaties het Armoedepact Westerkwartier. In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek in de toekomst willen bestrijden. In het Armoedepact staan vier pijlers centraal: netwerk, preventie, meedoen en gezondheid.

De maatschappelijke organisaties hebben afgelopen 11 januari aangegeven welke concrete activiteiten prioriteit moeten krijgen. Voorbeelden daarvan zijn regelingen en ondersteuningsmogelijkheden beter in kaart brengen, inwoners actief informeren, jeugd (beter) leren omgaan met geld, meer buurthuiskamers organiseren en maatwerk bieden.

Naast de feestelijke ondertekening van het Armoedepact worden deze avond werkgroepen gevormd om invulling te geven aan het Armoedepact. Ook worden de inwoners om wie het gaat actief betrokken bij het proces.

De gemeenten zijn blij met de betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties en zien het ondertekenen van het Armoedepact als een goede stap in de richting van armoedebestrijding en volwaardige participatie in de samenleving.

De inloop van de bijeenkomst start om 17.00 uur in de Postwagen in Tolbert (Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert).
 

Delen

Volg ons

Recente nieuwsberichten

Vandaag in Grijpskerk
10 december 2018
Maandag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
11 december 2018
Dinsdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen