SNS Fonds Grijpskerk

STICHTING SNS FONDS GRIJPSKERK (ANBI)

Stichting SNS Fonds Grijpskerk is in 1999 bij de fusie van de Bondsspaarbank te Grijpskerk en de SNS Bank ontstaan. Aanvankelijk was de stichting gelieerd aan de SNS Bank, maar is inmiddels een geheel zelfstandige stichting geworden. De stichting heeft haar vermogen gekregen vanuit het Eigen Vermogen van de toenmalige Bondsspaarbank Noord en West Groningen N.V. (voorheen Bondsspaarbank Westerkwartier). De stichting staat ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

HET DOEL VAN DE STICHTING

Financiële steun bieden aan maatschappelijke initiatieven "Dicht bij huis". Het SNS Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de samenleving en specifiek die van de regio (Grijpskerk, Kommerzijl, Lauwerzijl, Munnekezijl, Niezijl, Pieterzijl en Visvliet). Veel charitatieve, culturele, sociale of educatieve projecten zonder winstoogmerk beschikken veelal niet over voldoende financiële middelen om hun doel te verwezenlijken. Dergelijke projecten in de knop kunnen een beroep doen op het SNS Fonds Grijpskerk.

Contactgegevens

Meer informatie over het fonds en voor eventuele aanvragen kunt u kijken op de website van het SNS Fonds Grijpskerk:

www.snsfondsgrijpskerk.nl

Vandaag in Grijpskerk
11 december 2018
Dinsdag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
12 december 2018
Woensdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen