Stichting Jeugdcentrale Grijpskerk

De Stichting Jeugd Centrale kende een lange historie als uitvoerder van het jeugdwerk van de (tegenwoordige) Protestantse Kerk in Grijpskerk.

Vanaf september 2013 is naast de Werkgroep "Club" op verzoek van de voorgangers van de PKN de Werkgroep "Jeugdsoos" actief geworden.
Sinds 2015 worden we niet langer financieel ondersteund door de PKN. De soosruimte bij de Wingerd blijft beschikbaar voor Jeugdcentrale en haar activiteiten. 

Ieder vrijdagavond zijn we als Jeugdsoos vanaf 19:30uur geopend voor alle jongeren van 12 t/m 18jaar uit Grijpskerk en omgeving.  Er is de mogelijkheid om te darten, er is hangt een 42" Plasma TV aan de muur en er staat een WII (zelf spellen & controler meebrengen)   Hiernaast zijn er diverse (gezelschaps)spellen aanwezig, van Abalone tot en met RISK.

Er word binnen deze werkgroep gewerkt volgens de methodiek van het "Jongerenopbouwwerk".  Deze is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren.  Daarom is voorbereiding en uitvoering van de soosavond geheel in handen van de Jongerenwerkgroep(en). Ook de dingen waar het bestuur mee te maken heeft, worden deze jongeren bij betrokken en over geinformeerd.
Samen bouwen we aan de verbetering en completering van deze laagdrempelige ontmoetingsplek.

De begeleiding van de Jeugdsoos is altijd in handen van volwassenen.

Aanvang 2016 zijn we als betrokkenen in gesprek gegaan over aanvullende activiteiten naast de Jeugdsoos.
Hieruit is het initiatief voor de maandelijkse Bierproefavonden voortgevloeid. 
Het bestuur van de JeugdCentrale is de initiatiefnemer en zij worden aangevuld en ondersteund door Robbie Dijkstra. 
Het JC bestuur heeft besloten dat het vooralsnog een besloten activiteit is (slechts op uitnodiging toegankelijk) waar het genieten van speciaalbieren en gezelligheid voorop staat.
Ben je geinteresseerd om een keer aanwezig te zijn stuur dan een email naar; soosgrijpskerk@gmail.com
Op Facebook is deze groep actief onder de groepsnaam "Bierproef Grijpskerk eo"


Leden Wergroep Jeugdsoos :
- Coördinator 1: Vacature
- Coördinator 2: Vacature
- Beheerder What'sApp groep: Vacature

Leden Werkgroep Bierproef :
- Robbie Dijkstra
- Jasper ter Veen
- Klaas-Jan Mulder
 

Contactgegevens

Dagelijks bestuur St. Chr Jeugdcentrale:
Voorzitter:  Jasper ter Veen
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Klaas-Jan Mulder

Algemene bestuursleden:
Paul Franx
Robbie Dijkstra

Coördinatie Jeugdsoos:
Klaas-Jan Mulder

Begeleiders Jeugdsoos
Jasper ter Veen
Klaas-Jan Mulder
Paul Franx
Robbie Dijkstra

Algemene contactgegevens: jeugdcentralegrijpskerk@gmail.com

Jeugdsoos contactgegevens: soosgrijpskerk@gmail.com

Postadres:
St. Jeugdcentrale Grijpskerk
Leeuwerik 8 
9843 GW Grijpskerk

 

Openingstijden

Vrijdagavond van 19:30 tot 00:00
Zaterdagavond (1x per mnd Bierproef) van 20:30 tot 01:00

Vandaag in Grijpskerk
11 december 2018
Dinsdag
Minima
°
Maxima
°
Huidige temperatuur
°
Agenda van vandaag
Morgen in Grijpskerk
12 december 2018
Woensdag
Minima
°
Maxima
°
Agenda van morgen
Registreren Inloggen