Herkomst bromtoon nog niet bekend

De herkomst van de zware bromtoon, waarover al jaren door een aantal omwonenden van de gasopslaglocatie bij Grijpskerk wordt geklaagd, blijft voorlopig onduidelijk. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft wel een laagfrequent geluid waargenomen dat de hinder mogelijk veroorzaakt.

Het NLR hield van 21 juni tot en met 5 juli op verschillende locaties geluidsmetingen in opdracht van de Vrom-inspectie en het Staatstoezicht op de Mijnen. Er is meetapparatuur geplaatst op en rond het terrein van de gasopslaglocatie en binnen en buiten vier woningen die zich binnen een straal van 10 kilometer rond de locatie bevinden.

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat er momenten zijn waarop het geluid bij de gaslocatie niet overeen kwam met het geluid dat bij de woningen werd waargenomen. Maar er waren ook ogenblikken waarop dat wel het geval was. In deze gevallen is het volgens het NLR niet ondenkbaar dat de bron van het geluid zich op of nabij het terrein van de gasopslag bevindt. Er is nader onderzoek nodig.

Bron: Dagblad van het Noorden

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk