Opzoek naar een nieuw elan in de gemeente

Een initiatiefgroep van inwoners in de gemeente Zuidhorn wil een actie organiseren om de gemeente wakker te schudden. Gedacht wordt aan een ludieke actie in de loop van 2012. Het doel is om als “bewoners aan het roer”, zoals de gemeente dat graag ziet volgens de eigen Toekomstvisie, te zoeken naar nieuw elan. Een manier om probleemdenken om te zetten in oplossingsgericht denken. Er is een eerste contact gelegd met gemeenteraadslid Henk Bakker (GroenLinks).

Steeds meer faciliteiten komen onder druk te staan van bezuinigingen. De gemeente ziet graag dat burgers zelf meer verantwoordelij­kheid nemen, maar durft daarvoor de verantwoordelij­kheid vaak nog niet uit handen te geven. De initiatiefgroep wil hiervoor een oplossing zoeken. Hoe kunnen we de leefbaarheid en de voorzieningen in de dorpen behouden en stimuleren? Wat kunnen we zelf doen en welke ondersteuning verwachten we daarbij van de gemeente? De initiatiefgroep is ervan overtuigd dat hierin nog veel verbeterd kan worden.

Iedereen die mee wil denken en mee wil organiseren, is hartelijk welkom. Graag nodigen wij u uit voor een avond brainstormen op 12 oktober 2011 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis Zuidhorn (ingang aan de linkerzijde, bij de rotonde).

Bron: GroenLinks Zuidhorn.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk