Voorbereiding fusie kerken Grijpskerk

De kerken die deel uit maken van de federatie PKN Grijpskerk en omstreken zijn van plan over te gaan tot een fusie.

Woensdag 5 oktober worden de deelnemende gemeenten geinformeerd en gehoord. Het betreft de gereformeerde kerk Grijpskerk, de hervormde gemeente Grijpskerk en omstreken en de gereformeerde kerkvan Pieterzijl. Al enige jaren hebben zij de krachten gebundeld binnen een federatie.

Een fusie zou voor de buitenwacht op het oog misschien weinig verschil maken, maar in de geschiedenis van het dorp Grijpskerk is het dat wel degelijk. Ruim honderd jaar zijn de wegen formeel gescheiden geweest, ook al werd er de laatste decennia al op veel vlakken samengewerkt. Ook voor de betrokken gemeenteleden betekent het een grote verandering. Een stuk zelfstandigheid en eigenheid wordt ingeleverd voor een veel grotere spankracht om de idealen waar de kerk in onze samenleving voor staat hoog te houden en uit te dragen.

Mocht u interesse hebben in nadere informetie over de voorgenomen fusie, kijk dan op www.pkngrijpskerk.nl.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk