VV Grijpskerk hoopt op eind goed al goed

EXCLUSIEF – Zou het er dan toch van komen? Het kunstgrasveld voor VV Grijpskerk moet er vóór het voetbalseizoen 2012-2013 liggen. Als althans het besluit van de meerderheid van de gemeenteraad nu wél wordt uitgevoerd. Daarmee zou er een eind komen aan het wonderlijke verhaal van de besluitvorming over het kunstgrasveld: ‘t komt wel-‘t komt niet-‘t komt een beetje-‘t komt wel.

De gemeenteraad van Zuidhorn nam deze week in meerderheid een amendement aan, waarin de raad weer besloot het kunstgrasveld in Grijpskerk aan te leggen. Het besluit is in vele opzichten opmerkelijk. Al in 2009 werd door de gemeenteraad besloten het veld aan te leggen. VV Grijpskerk kampt immers al vele jaren met ruimtegebrek op de velden. Destijds heeft een onafhankelijk onderzoek dat ook uitgewezen. Maar begin 2010 werd door de gemeente plotseling besloten het kunstgrasveld te schrappen. Het geld was op. Dat was een week vóórdat opdracht gegeven zou worden voor de werkzaamheden. Verschillende moties en amendementen in 2010 en 2011 om het veld alsnog te gunnen aan de Grijpskerkers, hadden geen schijn van kans in de raad. Na de zomer van 2011 had het College in de notitie Sportvoorzieningen een beetje geld gevonden voor het kunstgrasveld: 250.000 euro, terwijl een kunstgrasveld zo’n 450.000 euro kost. Er bleek een uit de kluiten gewassen adder onder het kunstgras te zitten: de 250.000 euro moest gedeeld worden met vv Zuidhorn. Die collega’s van vv Grijpskerk hadden zich inmiddels bij de wethouder sportzaken gemeld met ook een dijk van een capaciteitsprobleem. Vv Zuidhorn heeft daarom een ledenstop moeten instellen. Het standpunt van het College betekende dat er voor Grijpskerk niet meer beschikbaar was dan 125.000 euro. Daarvan kan zelfs geen half veld worden aangelegd. Na stevige kritiek van de raad op andere punten in de notitie trok het College deze in. Een motie om het kunstgrasveld van Grijpskerk aan te leggen haalde het weer niet. Er komt begin 2012 een nieuwe notitie Sportvoorziningen.

Nog maar een paar weken later zag een kleurrijk verbond van de fracties van CDA, PvdA, GroenLinks en VVD bij de behandeling van de Begroting 2012 kans de financiële ruimte op te rekken en tot de aanleg van het veld voor Grijpskerk te besluiten. De redenering luidde: beloofd is beloofd en de ergste financiële pijn lijkt even een beetje geleden. Het College van Burgemeester en Wethouders (van CDA, PvdA, CU) vond de meerderheid niet consequent, omdat in ieder geval de collegepartijen afgesproken zouden hebben zo’n besluit in samenhang met andere knelpunten in de sport bij de notitie Sportvoorzieningen te nemen. Het college adviseerde de raad het amendement niet aan te nemen. De fracties van CU en D66 steunden de redenering van het College en stemden dan ook tegen het amendement van het kleurrijke verbond. Desondanks haalde het voorstel het toch.

inGrijpskerk.nl wist heet van de naald een exclusief interview met het bestuur van vv Grijpskerk houden.

inGrijpskerk.nl: Wat was de eerste reactie van het bestuur?

Voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Wij waren geweldig verrast. En natuurlijk tegelijkertijd heel erg blij. We voelden enkele weken geleden al wel dat er weer een klein beetje beweging in de zaak zat, omdat het College bij de notitie Sportvoorzieningen wat geld gevonden had. Maar dit besluit is wel heel bijzonder. We gaan er maar even vanuit dat er nu niets meer tussen komt. We hopen dat we in september volgend jaar tegen elkaar kunnen zeggen: eind goed al goed.”

inGrijpskerk.nl: Wat is er in al die tijd na het schrappen van het kunstgrasveld allemaal gebeurd?

Vicevoorzitter Tjeerd Hazenberg: “Teveel om op te noemen. We geloofden begin 2010 eerst niet dat de gemeente haar besluit gewoon in de prullenbak smeet. De investering voor het veld van Grijpskerk stond immers keurig op de Begroting, die al maanden eerder door de gemeenteraad was goedgekeurd. Na het ongeloof kwamen de woede en droefheid. De club is lange tijd aangeslagen geweest. Het heeft ons ook veel geld gekost, omdat we bij slecht weer een kunstgrasveld in Oostwold moeten huren. We hebben handtekeningen verzameld tegen het besluit. We hebben brieven geschreven. Met heel veel mensen hebben we gesproken. We hebben ingesproken bij de raad. We hebben persberichten gemaakt. De hele toestand heeft helaas veel vrijwilligerstijd, geld, zorgen en hoofdpijn gekost.”

inGrijpskerk.nl: Er gingen de afgelopen tijd geruchten over een ‘deal’ met vv Zuidhorn. Wat is daarvan waar en hoe heeft dat dit besluit beïnvloed?

Voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Op een gegeven moment meldde de wethouder van sportzaken dat hij 250.000 euro had weten los te krijgen in het College. Dat was dan voor ons kunstgrasveld bestemd, maar met dat geld moest ook het nieuwe probleem van VV Zuidhorn opgelost worden. Dus voor 250.000 euro zouden dan twee velden aangelegd moeten worden, die per stuk zo’n 450.000 euro kosten. Op het gemeentehuis dacht men dat beide verenigingen daarover wel afspraken zouden kunnen maken om aanvulende financiering te vinden. Nou willen wij natuurlijk altijd collegiaal de problemen oplossen. Maar 250.000 euro is dus iets meer dan een kwart van het bedrag dat nodig is voor twee kunstgrasvelden. We zijn dus reuzeblij met dit besluit van de meerderheid van de raad. Het ligt voor de hand dat dit ook meer kansen biedt voor onze voetbalvrienden van VV Zuidhorn.”

inGrijpskerk.nl: Het investeringsbedrag is veel geld in deze tijd. Is dat nodig?

Vicevoorzitter Tjeerd Hazenberg: “Dat is inderdaad hard nodig. Het geld wordt goed besteed in ons dorp dat ontzettend gek is op voetballen. Het veld wordt aangelegd op de plaats van een bestaand oud veld. Zo doende wordt de euro efficiënt ingezet en ontstaan er geen extra onderhoudskosten. Deze investering zorgt dat de voetbalsport in Grijpskerk verder kan. De dreigende spelersstop hoeven we niet in te stellen. Alle kinderen kunnen blijven voetballen. Het meiden- en damesvoetbal dat begint te groeien, krijgt zo bijvoorbeeld mogelijkheden. Dat is allemaal goed voor de leefbaarheid van ons dorp. Voetbal is voor de Grijpskerkers een heel belangrijke bindende factor.”

inGrijpskerk.nl: Gaat de schop nu snel de grond in?

Voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “De gemeente wil het veld voor het nieuwe seizoen opleveren. Dat is heel mooi. Dan moet men in het voorjaar beginnen. Bij een normale winter moet dat lukken.”

inGrijpskerk.nl: Heeft men al een locatie op het oog? Heeft de club inspraak?

Voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “De gemeente heeft eind 2009 al besloten dat het veld op het bestaande trainingsveld achter de Bokkediek komt. Daar heeft de gemeente verschillende gedegen argumenten voor. Er wordt over zoiets goed overlegd met een vereniging, maar de gemeente beslist.”

inGrijpskerk.nl: Moet de club zelf iets bijdragen aan de aanleg van het veld?

Vicevoorzitter Tjeerd Hazenberg: “De vereniging draagt niets bij aan de investering. Dat kan ook niet, want we hebben daarvoor als club geen middelen voor. De gemeente is eigenaar en betaalt de investering. De vereniging draagt natuurlijk via de huur wel bij. We verwachten wel als vereniging meer kosten te hebben. In het voorjaar kunnen we het trainingsveld een tijdje niet gebruiken, we zitten in de rommel en zullen een feestelijke opening organiseren. We moeten daarvoor extra kosten maken. Maar dat is voor het goede doel, zullen we maar zeggen.”

inGrijpskerk.nl heeft zelf vastgesteld dat de bestuursleden, spelers en fans -dus vrijwel alle Grijpskerkers- met een lichte glimlach door het dorp lopen na het nieuws over het kunstgrasveld. Ja, als je echt goed kijkt, zie je het. Er schemert iets door die glimlach: iets van het Grijpkerkerse rechtvaardigheidsgevoel: “Want was het ons niet beloofd, sterker nog: toegezegd, nog duidelijker: was het niet besloten?” En in de kantine en kroegen, op verjaardagen en feestjes wordt er al gefantaseerd en gedroomd over het openingsfeest.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk