Campagne veilig fietsverkeer scholieren

Dagelijks fietsen vele scholieren naar Grijpskerk. Ook fietsen diverse scholieren vanuit Grijpskerk naar Oldekerk of andere plaatsen waar hun school zich bevindt. Afgelopen week is een website gelanceerd om scholieren bewust te maken van veilig fietsverkeer.

Website
Via de website www.westerkwartierfietstveilig.nl kunnen de scholieren meedoen aan een wedstrijd om het beste blog of vlog. Dat betekent dat ze een tekst of filmpje kunnen inzenden waarin ze aangeven hoe ze het verkeer op weg naar school beleven en wat er volgens hen beter kan. Vervolgens is het aan de scholieren om zoveel mogelijk fans te verzamelen voor hun inzending. Dat kan door familie, vrienden en kennissen te vragen om via Facebook of Youtube op hun inzending te stemmen. De tien inzendingen met de meeste fans worden beoordeeld door een jury. Die kiest een winnaar, die daarmee een paar nieuwe sneakers wint! Ook zijn/haar klas én school ontvangen een leuke prijs.

Met deze wedstrijd betrekken de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, Regiopolitie Groningen en provincie Groningen de scholieren bij de verkeersveiligheid in het Westerkwartier.

Scholieren
De scholieren vormen een belangrijke groep weggebruikers in het Westerkwartier. Ze fietsen vaak door het buitengebied over of langs 60km-wegen naar school en delen de weg met bromfietsers, auto’s en landbouwverkeer. De vier genoemde gemeenten, Regiopolitie Groningen en provincie Groningen willen de scholieren door middel van de wedstrijd vragen naar hun beleving van het verkeer op de wegen in het buitengebied en hen wijzen op hun eigen rol in de verkeersveiligheid.

Project Subjectieve verkeersonveiligheid
De actie is een onderdeel van het project ‘Subjectieve verkeersonveiligheid’. Dit project is erop gericht het gevoel van onveiligheid bij bewoners en weggebruikers van vier wegen in het Westerkwartier te verminderen: de Halbe Wiersmaweg, Mensumaweg, Weersterweg en Ipo Haaimaweg. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, politie en provincie zetten zich hier samen voor in. Het project is op dinsdag 14 juni 2011 van start gegaan met de ondertekening van een convenant. Begin 2012 zijn de eindresultaten bekend. Op basis van die resultaten besluiten de projectpartners of en in welke mate ze vervolgmaatregelen moeten nemen om het gevoel van verkeersveiligheid op de genoemde wegen in het Westerkwartier te verbeteren. 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk