Fusieakte PKN Grijpskerk e.o getekend

De akte voor de fusie van de Hervormde Gemeente Grijpskerk e.o., de Geformeerde Kerk Grijpskerk en de Gereformeerde Kerk Pieterzijl is deze week gepasseerd onder toezicht van notaris Van der Meij. Daarin is vastgelegd dat er per 1 januari 2012 de nieuwe kerkelijke gemeente een feit is.

Met de fusie van deze drie protestantse gemeenten ontstaat een organisatie met ongeveer 1500 leden in de dorpen Grijpskerk, Pieterzijl, Visvliet, Niezijl en Kommerzijl. De nieuwe kerkelijke gemeente heeft twee kerkgebouwen en bijbehorende ruimten in gebruik, kent twee deeltijd predikanten en vele vrijwilligers. De jaarlijkse begroting bedraagt ongeveer 230.000 euro.

In het fusiedocument "De Vereeniging Next" geeft de nieuwe gemeente aan dat het een levendige kerk wil zijn en een rol wil spelen in de samenleving van de dorpen, maar ook verder weg. Er wordt een sterke wens uitgesproken om de aansluiting bij jonge gezinnen en de jeugd te houden en te zoeken.

Met het passeren van de fusieakte is zowel kerkelijk als maatschappelijk geschiedenis geschreven. Meer dan 170 jaar kerk- en streekgeschiedenis komt bij elkaar. Zo lang geleden ontstonden de afzonderlijke gemeenten die nu samengaan.

In een speciale dienst op 15 januari 2012 zal de fusie gevierd worden.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend