Mogelijk problemen afvoer riool

Door de hevige regenval van de afgelopen periode is het rioolstelsel erg belast. Bij overbelasting bestaat de kans dat gemalen het water niet kunnen lozen en daardoor het rioolstelsel gevuld blijft met water. Als gevolg daarvan kan de waterafvoer (rioolwater) vanuit huizen niet correct verlopen. Omdat het riool toch geleegd moet worden, kan een zogenaamde overstort ontstaan. Hierdoor ontstaat overlast voor het toilet en andere afvoeren.

Het lozen van het overtollige rioolwater vindt in zo'n specifieke geval vaak plaats in plassen, poelen en kanalen. Voor Grijpskerk zou het kunnen betekenen dat er een overstort ontstaat in ondermeer het Poeldiep en in de plassen in het recreatiepark 'de Enk'. Het op die manier lozen van het rioolwater (toilet, douche, vaatwasser etc) in een stilstaande waterberging, kan als gevolg hebben dat vissen stikken. Ook gaat het gepaard met stankoverlast.

Meer informatie over het riool: www.riool.info

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk