Wijziging regeling omtrent vakantiedagen

Per 1 januari 2012 wordt de nieuwe regeling Vakantiedagen ingevoerd. In het kort komt de wijziging erop neer dat langdurige zieke werknemers meer vakantiedagen opbouwen dan in de huidige situatie. Het moet makkelijker en vanzelfsprekender worden tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen.

Wettelijk dagen krijgen een vervaltermijn van 6 maanden na het opbouwjaar. Bovenwettelijke dagen houden de verjaringstermijn van 5 jaar. Nieuw opgebouwde wettelijke dagen vervallen het eerst.

Wat niet veranderd, is dat afspraken tussen werkgever en werknemer mogelijk blijven, en dat bij het einde van het dienstverband niet opgenomen vakantiedagen moeten worden uitbetaald.

Wilt u weten wat deze en andere wijzigingen inhouden voor uw persoonlijke situatie? Steller Assurantien en Financieen is u graag van dienst. Meer informatie op onze website.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk