Politieke discussie NAM-locatie

De NAM-locatie Grijpskerk is de laatste maanden regelmatig onderwerp van discussie. Was het enige tijd terug het laagfrequente geluid, nu gaat het om het verhogen van de gasafblaasinstallatie. Gasunie wil de zogenaamde 'afvakkeltoren' verhogen van 16 naar 24 meter hoogte. Maar niet iedereen is het eens met de verhoging van de installatie.

Gemeenteraad
De Gasunie heeft, volgens het Dagblad van het Noorden, behoefte aan een hogere gasafblaasinstallatie vanwege de veiligheid van het personeel op de NAM-locatie. Om de installatie te mogen verhogen is het nodig dat de provincie Groningen groen licht geeft. Provinciale Staten wil pas akkoord gaan na advies van de gemeente Zuidhorn. Het college van Burgemeester en Wethouders vroeg de gemeenteraad maandagavond een verklaring van geen bezwaar te geven. De partijen GroenLinks, VVD en D66 zijn echter sceptisch. De partijen die leveren aan het college -CDA, PvdA en ChristenUnie- stemden wel in met het verzoek.

Raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi
Een van de raadsleden die maandagavond het woord nam over het voorstel, is Grijpskerker Geertje Dijkstra-Jacobi. Ze zette haar vraagtekens bij de veiligheid en de zichtbaarheid van de NAM-locatie. Het Dagblad van het Noorden citeert haar: "Het natuurpark eromheen was ooit bedoeld om het complex aan het oog te onttrekken. Hoe ver kan met de uitbreiding door worden gegaan? Hoe vaak moeten we het bestemmingsplan nog aanpassen? Al onze eventuele bezwaren kunnen in landsbelangte allen tijde terzijde worden geschoven onder ht mom dat we er in Nederland allemaal immers graag warmpjes bij willen zitten." Verder zei ze over het complex: "'t Is een vorm van chemische industrie die niet voor niks prijkt op de risicokaart van de provincie Groningen."

Overlast
Behalve het verhogen van de affakkelpijp, werd ook weer gesproken over het laagfrequent geluid waar diverse omwonenden last van hebben. Mensen die last hebben van het laagfrequente geluid zijn het niet eens met de uitkomsten van een onderzoek dat in 2011 werd gepresenteerd. Ze willen een second opinion.

 

Bron grotendeels Dagblad van het Noorden
 

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk