Aanleveren informatie voor volgende Noordwesthoek

De eerstvolgende Noordwesthoek verschijnt 8 februari a.s.

Advertenties e.d. tot uiterlijk 5 dagen voor verschijningsdatum inleveren of mailen.

Hoekstra's drukkerij & boekhandel

info@hoekstragrijpskerk.nl

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk