Jaarverslag 2009/2010 IJsvereniging De Vriendschap

Jaarverslag 2009/2010

In het jaarverslag van vorig jaar werd gesproken over een ouderwetse schaatswinter. In het verenigingsjaar 2009/2010 kunnen wij met recht spreken van een geweldige winter. Het bestuur heeft de baan maar liefst 26 keer open kunnen hebben. Het publiek kwam in groten getale naar onze ijsbaan. Wij konden zelfs een 6000 e bezoeker registreren. De goede winterse omstandigheden noopte ons om vaker dan andere jaren een beroep te doen op vrijwilligers. Een aantal van hen waren dagelijks op de baan te zien. Ook in dit verslag wil het bestuur hen daarvoor hartelijk bedanken. 

Niet te voorkomen is dat er bezoekers ten val komen op ons ijs. In voorkomende gevallen heeft het bestuur attent gereageerd waardoor er over en fijne reacties ontstonden. Als Grijpskerk massaal uitloopt naar de ijsbaan kun je maar weer zien hoe belangrijk het is voor ons dorp dat onze vereniging groot en sterk blijft. De kantine en kassaopbrengsten logen er niet om. Velen hebben zich aan de kassa als lid opgegeven voor dit jaar. Wij zien hen graag terug.

Alle scholen van Grijpskerk hebben dankbaar gebruik gemaakt van de langdurige ijsperiode. Er werden zelfs Elfstedentochten gehouden en het Lauwerscollege heeft de gymlessen afgestemd op het ijs.

Het toegangspad naar de ijsbaan was vaak slecht begaanbaar. Gemeentewerken kon ons mondjesmaat pekel leveren als gevolg van tekort aan pekel. Alle beschikbare pekel ging naar de gemeentelijke strooiauto's. Zelfs de winkels konden nauwelijks aan de zoutvraag voldoen.

Tijdens de laatste ledenvergadering werd onze penningmeester Kees Riemersma gehuldigd voor het feit dat hij 25 jaar lid van het bestuur is. Riemersma werd tot erelid benoemd en ontving een oorkonde van  verdienstelijkheid met bijbehorende attenties en werd muziekaal gehuldigd door "Ons Ideaal".

De leden van het bestuur hebben in 2010 de buitenzijde van het verenigingsgebouw geheel opgeknapt. Al het houtwerk in schoongemaakt en twee maal afgelakt. Dit soort groot onderhoud aan het gebouw wordt door de bestuursleden zelf uitgevoerd. Voor een buitenstaander is het misschien de normaalste zaak van de wereld dat dit maar weer even gebeurt maar voor de bestuursleden is het toch maar weer wrotten in onze vrije tijd.  

De baan is onlangs opgeleverd door onze zomerhuurder boer Cazemier. De baan ligt er goed bij dankzij een driedaagse graaspartij van zo'n 60 schapen. De boer heeft het afgelopen groeiseizoen vaker dan normaal gemaaid. De schapen zijn niet veel op de baan geweest aangezien ons gras moeilijk voor de beesten te verteren is.

Helaas hebben wij nog steeds geen gegadigden gevonden om gebruik te maken van ons gebouw in de zomermaanden. Hierdoor verliezen wij toch een forse bron van inkomsten. Een tweede nadeel van leegstand is het gebrek aan toezicht. Wij zien toch regelmatig kleine en grotere besmeuringen en vernielingen. Het bestuur heeft van deze feiten aangifte gedaan bij de politie.

Het bestuur heeft wederom besloten om de contributies niet te verhogen. Dit is naar onze mening een verantwoorde beslissing en hopen daarmee laagdrempelig te blijven voor de bestaande en nieuwe leden.

In dit verenigingsjaar hebben de leden en donateurs ongeveer 250 euro meer contributie ingelegd als het jaar daarvoor. Hopelijk zet deze trend zich door.

Het bestuur maakt zich weer op voor een nieuw seizoen met hopelijk veel ijspret.

De voorzitter, J.P. van der Geest

De secretaris, J.W. Werners

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk