Jaarverslag 2010/2011 IJsvereniging De Vriendschap

IJSVERENIGING ‘DE VRIENDSCHAP’, GRIJPSKERK E.O.

Secretariaat: De Roder 11, 9843 BM Grijpskerk

 

JAARVERSLAG 2010/2011

 

Een dikke week na de algemene ledenvergadering van de Vriendschap op 23 november 2010 kon de baan op 2 december al open. Het werd voor schaatsliefhebbers en de vereniging een geweldige decembermaand. Wij hebben de ijsbaan deze winter maar liefst 17 dagen open kunnen hebben voor onze leden. In totaal hebben wij 2940 bezoekers gehad.  

Naarmate de winter langer wordt zien wij dat het bezoekersaantal afneemt. Zo zijn er avonden geweest met maar 16 tot 25 gasten. Daar staan natuurlijk de toppers met bijna 300 bezoekers tegenover. Dit beeld zien wij altijd weer terugkomen in een winterseizoen dat langer aanhoudt.

Het blijkt dat de Vriendschap niet zonder vrijwilligers kan functioneren. Zo hebben wij sneeuwruim ploegen in moeten zetten om het hoofd te bieden aan de winterse omstandigheden. Er zijn extra vrijwilligers benaderd en sommigen hebben zich spontaan aangemeld. Het bestuur is deze mensen hiervoor bijzonder erkentelijk.

 

Het ledental is iets gestegen ten opzichte van het jaar hiervoor. Het  is opvallend dat er zelfs gezinnen uit omliggende dorpen naar onze baan zijn uitgeweken en lid zijn geworden. Een regelmatig terugkerende opmerking hierbij is dat onze baan zo goed werd onderhouden. Onze dweilmachine heeft dan ook overuren gemaakt.

 

De contributie is dit verenigingsjaar niet verhoogd. De financiële situatie van de ‘Vriendschap’ is gezond te noemen. 

 

In het najaar van 2010 heeft het bestuur groot onderhoud aan het clubgebouw gepleegd.  De buitenkant is schoongemaakt en geheel geschilderd. Ook de binnenkant is niet vergeten. Er is een zolder getimmerd, gesausd en er zijn nieuwe plafondplaten aangebracht.

De dweilmachine is voorzien van een nieuw aggregaat. Het starten is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.

Het bestuur heeft nieuwe luidsprekers moeten aanschaffen wegens het uitvallen van de oude. Dit gebeurde op een schaatsmiddag. Een paar dagen later kon er weer geschaatst worden met gezellige muziek.

 

Wij hebben ontdekt dat de baan aan de noordzijde wederom is gaan lekken. Hieromtrent heeft het bestuur een onderhoud gehad met de heer Koning, hoofd openbare werken van de gemeente Zuidhorn. De gemeente stelt dat onderhoud van de baan sinds 1993 volledig voor rekening van de Vriendschap is. Dat geld voor zowel klein als groot onderhoud. In 2004 heeft de gemeente opdracht gegeven aan een aannemer om de lekkage te verhelpen. Er is toen een plastic scherm geplaatst aan de noordzijde van de baan over de lengte van 100 meter en een diepte van twee meter. De gemeente heeft bij de aannemer geïnformeerd of de reparatie naar behoren is uitgevoerd. Deze is niet in gebreke gebleven. De uitvoerder gaf het bestuur de tip mee om het waterpeil in de sloot tussen de tennisbaan en de ijsbaan middels dammen tijdens de winterperiode te verhogen. Deze techniek zal vooralsnog niet worden toegepast. Het is thans nog geen groot probleem.

 

Wij hebben de toegang tot de binnenbaan gewijzigd in verband met de vele onveilige situaties. Kinderen zijn in botsing gekomen met snel rijdende schaatsers in de bocht voor het gebouw. De ingang naar de binnenbaan is 10 meter verlegd. Hierdoor hopen wij de veiligheid te hebben verbeterd.

 

Sinds enige jaren delen wij met het zwembad een AED. Dat wil zeggen dat dit apparaat in de winter bij ons aanwezig is. De heer Mollema uit Grijpskerk is bereid gevonden om het bestuur jaarlijks een training te geven.

 

Het bestuur maakt zich weer op voor een nieuw seizoen. Er zijn voorspellingen van wederom een strenge winter. U kunt op ons rekenen. Wij zijn er klaar voor.

 

De voorzitter                                                                                                  De secretaris,

 

J.P. van der Geest,                                                                                         J.W. Werners

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk