Grijpskerker onderwerpen op agenda raadsvergadering

De gemeenteraad van Zuidhorn komt 7 mei aanstaande bijeen voor de eerstkomende raadsvergadering. In het gemeentehuis worden diverse onderwerpen besproken waarbij Grijpskerk een belangrijke rol speelt. De raadsvergadering is voor iedereen toegankelijk. Een overzicht van de Grijpskerker onderwerpen:

Binnengekomen stukken
Bij de ingekomen stukken worden twee onderwerpen behandeld. Het eerste Grijpskerker binnengekomen schrijven gaat over het aanpassen van het bestemmingsplan aan de Oosterkade. Onlangs is de gemeente gevraagd het bestemmingsplan aan te passen om eventueel woningbouw mogelijk te maken. In de brief geeft de schrijven zijn zienswijze met betrekking tot de mogelijke bestemmingswijziging.

Het tweede Grijpskerker document gaat over de brand die in februari heeft gewoed op het bedrijventerrein aan de Kievitsweg. Bij die brand werd een bedrijfsverzamelgebouw verwoest. De briefschrijver heeft in de brief antwoord gekregen op diverse vagen.

Aykemaheerdt
Gelet op diverse omstandigheden en inzichten wordt de raad voorgesteld de komende jaren van woningbouw aan de Aykemaheerdt af te zien en de verdere planvorming daartoe te staken. Als de raad hiertoe besluit zal het college het voorkeursrecht intrekken.

De raadsvergadering begint 7 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda is hier te vinden. Personen die willen inspreken tijdens de vergadering kunnen dit melden bij de griffier van de gemeente.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk