15 mei: Als de zon doorbreekt

De fractie van GroenLinks Zuidhorn organiseert een informatie- en discussieavond over de nieuwe kansen voor zonne-energie, zonder de naam "Als de zon doorbreekt". De bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 15 mei 2012 vanaf 20.00 uur in zalencentrum Balk in Zuidhorn.

Op deze avond verzorgt Frans Stokman, een van de zeer bekende drijvende krachten achter de zonnecoöperatie Grunneger Power en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, een inleiding.

Daarna zal GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek een vraaggesprek aangaan met de leden van een zonne-panel: Alex Temmingh (raadslid GroenLinks), Gerhard Zandbergen (EnergieGoed, Noordhorn) en Hendrik Gommer (ervaringsdeskundige).

De fractie van GroenLinks organiseert deze avond, omdat zij van mening is dat zonne-energie veel ruimer en beter toegepast moet worden. Daar zijn vele redenen voor: deze energiebron is milieuvriendelijk, spaart olie en aardgas uit en is goed voor het klimaat. Daarbij zijn zonnepanelen tegenwoordig een stuk beter en goedkoper.

Bovendien heeft de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer het voor elkaar gekregen dat zonnepanelen onder het lage BTW-tarief gaan vallen. Dat scheelt vanaf het najaar bijna 15% in de aanschafkosten.

De fractie van GroenLinks heeft verder het initiatief genomen voor een “Kadernota Zonnehorn”. Daarin stelt de fractie de raad van Zuidhorn voor om heel stevig met zonne-energie bezig te gaan. Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Het moet nu gebeuren met zonne-energie. De handen moeten uit de mouwen.” Met de oprichting van plaatselijke zonnecoöperaties kan tegelijkertijd de leefbaarheid bevorderd worden, zo leert ook Grunneger Power.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk