“Geef school Visvliet terug aan het dorp”

De leerlingen en de ouders van CBS Visvliet-Pieterzijl zijn in actie gekomen en hebben op 20 juni de school bezet. Nu duidelijk is geworden dat er met het bevoegd gezag van de school alleen te praten valt over sluiting van de school, is voor de bewoners van Visvliet de maat vol. Zij willen met het Penta Primair en het gemeentebestuur van Zuidhorn overleggen over alternatieven.

Een meerderheid van de Zuidhorner gemeenteraad heeft zich (door het aannemen van een motie van GroenLinks, VVD en D66) ook uitgesproken voor het in stand houden van de school in Visvliet. Onderwijswethouder Nederveen moet zich hiervoor inzetten. Medewerking van Penta Primair is echter noodzakelijk om tot resultaten te komen. Het gaat erom de kwaliteit van het onderwijs te verbinden met de leefbaarheid van het dorp en het omliggende platteland. Hiermee sluit de gemeenteraad aan bij het beleid van CDA-onderwijsminister Van Bijsterveldt die ook vindt dat we alles op alles moeten zetten om scholen in kleine dorpen, die nog boven de opheffingsnorm (23 leerlingen) zitten, te behouden.

Donderdagavond 20 juni bracht de GroenLinks-fractie een bezoek aan de bezette school in Visvliet, gewapend met appels en met taart voor de bezetters. Gemeenteraadslid Henk Bakker zei: "GroenLinks is solidair met de actievoerders. Het is nu noodzakelijk is om een onafhankelijk bemiddelaar te vragen om het gesprek tussen ouders, dorp en schoolbestuur weer op gang te brengen. Wij willen ons daar in de gemeenteraad voor inzetten. Als met het bevoegd gezag niet te praten valt over het langer openhouden van de school, dan moet overwogen worden om de school terug te geven aan het dorp. Dat betekent het “defuseren” van de school uit de stichting Penta Primair. Uiteindelijk is het wettelijk zo geregeld dat bijzondere scholen het eigendom zijn van de ouders. Een moeilijke weg, maar niet onbegaanbaar. Maar het lijkt mij dat er ook in overleg met Penta Primair goede oplossingen mogelijk moeten zijn. Laten we daar eerst eens echt over gaan praten."

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk