Predicaat koninklijk voor Oosterhof Holman

Donderdag 5 juli heeft burgemeester Bert Swart het predicaat Koninklijk uitgereikt aan het bedrijf Oosterhof Holman te Grijpskerk, dat 100 jaar bestaat. Oosterhof Holman is actief in de wegenbouw, milieutechniek, beton- en waterbouw en groenvoorziening. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de ondernemingen: Oosterhof Holman Infra bv, Milieutechniek bv, Beton- en waterbouw bv, Groen bv en Planontwikkeling bv.

Start3

Het bedrijf is in 1912 gestart als lokale aannemer in Niezijl en gegroeid tot een grote onderneming, die haar werkgebied hoofdzakelijk in het noorden van Nederland heeft. Met de tak Milieutechniek is het bedrijf in heel Nederland operationeel. De hoofdvestiging staat sinds jaar en dag in Grijpskerk. Daarnaast heeft het bedrijf kantoren in Groningen, Harlingen, Kootstertille, Giekerk en Arnhem. Het bedrijf heeft een modern machinepark en ontwikkelt steeds nieuwe activiteiten en blijft daarmee concurreren in de markt.

Personeel

Het bedrijf heeft bijna 300 werknemers in dienst en is de grootste werkgever in deze sector in Noord-Nederland. Binnen het bedrijf is veel eigen expertise en jarenlange praktijkervaring aanwezig. Opleiden is belangrijk binnen het bedrijf. Per jaar begeleidt het bedrijf ongeveer 20 leerlingen. De begeleiding vindt plaats door ervaren leermeesters, die daarvoor speciaal opgeleid zijn. Daarnaast lopen gemiddeld ruim 20 leerlingen stage in het bedrijf.

Kwaliteit

Oosterhof Holman besteedt aandacht aan de kwaliteit van diensten en producten. Daarbij zijn de veiligheid en gezondheid van het personeel van groot belang. Het bedrijf werkt volgens strikte standaarden en procedures conform ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en VCA** (checklist voor veiligheid, gezondheid en milieu voor aannemers). In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft het bedrijf vorig jaar trede 5 van de CO2 prestatieladder behaald.

Predicaat Koninklijk

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koningin tegenover de ontvanger. Alleen de Koningin kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen. De vereniging, stichting, instelling of onderneming moet aan behoorlijk veel voorwaarden voldoen om het predicaat Koninklijk te kunnen krijgen.

De gemeente feliciteert Oosterhof Holman van harte met haar 100-jarig bestaan en de toekenning van het predicaat Koninklijk. 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk