Extreme uitschieters in bebouwde kom

De gemeente Zuidhorn heeft de afgelopen tijd snelheidsmetingen gedaan op 30 km/u-wegen in Grijpskerk. Rond de jaarwisseling vonden metingen plaats in de Groningerstraatweg. In het voorjaar werden snelheden gemeten in de Stationsstraat. De gemiddelde snelheid van gemotoriseerde voertuigen lag in beide straten onder de 40 km/u. Forse uitschieters waren er tot 95 km/u.

Gevoel
De gemeente kreeg het afgelopen jaar opmerkingen van inwoners van Grijpskerk over de snelheden in het dorp. In de dorpskern geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Het gevoel van diverse inwoners was echter dat de snelheden vaak hoger liggen dan de toegestane snelheid.

Gemiddelde snelheden
In de Groningerstraatweg lag de gemiddelde snelheid net boven de 36 km/u. In de Stationsstraat was de gemiddelde snelheid 37 km/u. Er waren echter wel forse uitschieters. Zo werd in de Groningerstraatweg een auto gemeten die 95 km/u binnen de bebouwde kom reed. In de Stationsstraat was een uitschieter van 87 km/u.

Sluipverkeer
Een van de Grijpskerkers die contact opnam met de gemeente, had het vermoeden dat er regelmatig sluipverkeer door de Stationsstraat en de Lageweg rijdt. Vooral tijdens de spits ontwijken bestuurders de drukte bij de aansluiting tussen de Bindervoetpolder en de Friesestraatweg. Ook voorkomt men met een rit via Stationsstraat en de Lageweg een overgang bij de stoplichten op de Friesestraatweg. De gemeente heeft geen onderzoek gedaan naar het sluipverkeer.

Voorlopig geen aanpassingen
Uit een terugkoppeling van de gemeente blijkt dat de wegbeheerder vooralsnog geen voornemen heeft om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Wel neemt de gemeente de resultaten mee in de toekomst als een van beide wegen opgeknapt moet worden.

Landelijke campagne
In het voorjaar startte de Rijksoverheid de verkeerscampagne “Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor”. In de campagne wordt vooral gewezen op de gevaren van een te hoge snelheid binnen de bebouwde kom. Uit onderzoek blijkt dat vooral automobilisten en motorrijders uit de eigen omgeving te hard rijden in de bebouwde kom. In 2010 kwamen 182 mensen om het leven bij een verkeersongeval op 30- en 50 km/u-wegen. In bijna alle gevallen ging het om fietsers en voetgangers. Vaak zijn kinderen het slachtoffer bij soortgelijke ongevallen.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk