Sporthal De Bokkediek blijft gesloten

Uit de uitslag van de herbemonstering van de waterkwaliteit in de douche-installaties van de sporthal De Bokkediek blijkt, dat er nog steeds een overschrijding is van de legionellanorm.

Donderdag 6 september worden aanvullende maatregelen genomen aan het leidingwerk en de leidingen nogmaals doorgespoeld. Daarna vindt opnieuw herbemonstering plaats. De uitslag van deze herbemonstering wordt volgende week (week 37) verwacht.

Tijdelijk nog gesloten

Dat betekent dat de sporthal in ieder geval tot de uitslag in week 37 gesloten blijft. De verenigingen/organisaties die gebruik maken van de sporthal, zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De gemeente is zich ervan bewust dat betreffende verenigingen en organisaties hier veel hinder van ondervinden. De veiligheid en gezondheid van de sporters staan echter bij de gemeente voorop.

Jaarlijks

De gemeente onderzoekt jaarlijks de douche-installaties in vijftien gemeentelijke gebouwen. Dit gebeurt altijd aan het eind van de zomervakantie. Dan is de periode van onderzoek met bemonstering en het weer openstellen van de gebouwen zo kort mogelijk. Hierdoor wordt de kans op legionellabesmetting zo klein mogelijk gehouden.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk