Discussiebijeenkomst onderwijs en leefbaarheid

Donderdag 27 september aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur organiseert de gemeenteraad van Zuidhorn een bijeenkomst over behoud en kwaliteit van het primair onderwijs in relatie tot de leefbaarheid van dorpen.
De bijeenkomst is in zalencentrum Balk, De Gast 39 in Zuidhorn (inloop vanaf 19.45 uur). De gemeenteraad van Zuidhorn nodigt inwoners van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en iedereen is welkom.

Ook in de gemeente Zuidhorn is sprake van sluiting van basisscholen. De gemeente wil niet achter de feiten aanlopen en zich voorbereiden op ontwikkelingen op dit gebied. Daarom organiseert de gemeenteraad bovengenoemde bijeenkomst.

Opzet

Het doel van deze bijeenkomst is informatie delen. De directeuren van de schoolbesturen van Penta Primair, Westerwijs en Noorderbasis lichten hun beleid op dit onderwerp toe.

Verder komen deze avond aan de orde: de relatie tussen onderwijs en leefbaarheid, de verantwoordelijkheid van de gemeente en de scholen en het samen komen tot een integraal huisvestingsplan. Een groot deel van de avond bestaat uit een paneldiscussie waarin de sprekers met elkaar en met het publiek discussiëren over een aantal stellingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij de griffie van de gemeente Zuidhorn, telefoonnummer (0594) 50 87 81 of per email

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk