Werkzaamheden NAM Lauwerzijl

Van half november tot eind december dit jaar vinden werkzaamheden plaats bij de gaswinningslocatie aan de Stadsweg in Lauwerzijl.

Werkzaamheden

De NAM wint sinds 2005 aardgas vanaf de gaswinningslocatie Lauwerzijl. Dit gebeurt via drie putten op deze locatie. Om de gaswinning uit de zogeheten LWZ-3 put te optimaliseren zijn binnenkort aanvullende werkzaamheden nodig. Half november begint de NAM met deze werkzaamheden en naar verwachting is alles voor eind december afgerond.

Het gesteente rond deze put is niet poreus genoeg waardoor het gas niet gemakkelijk naar de boorput stroomt. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de doorlatendheid van het gesteente beter wordt waardoor de gaswinning verbeterd. Hiervoor wordt de zogeheten fracking-techniek toegepast. Op een gecontroleerde wijze worden plaatselijk kleine scheuren in het gashoudende gesteente aangebracht, op circa 3 kilometer diepte. Dit gebeurt door onder hoge druk vloeistof te injecteren. Het aardgas stroomt vervolgens beter richting de boorput.

Vierde locatie

De techniek wordt al sinds de jaren ’50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland. Dankzij het gebruik van deze techniek kan er uit deze put extra gas gewonnen worden dat anders in de ondergrond was achtergebleven. Op dit moment voert de NAM soortgelijke werkzaamheden uit in Kiel-Windeweer. Eerder dit jaar heeft de NAM fracking toegepast in Blija en Kollumerpomp. Lauwerzijl is de vierde locatie waar de NAM dit uitvoert.

Overlast

De werkzaamheden op Lauwerzijl duren ongeveer zes weken, inclusief op- en afbouw. Tijdens deze periode kan enige overlast ontstaan voor de directe omgeving. Na afloop van de werkzaamheden zal de locatie er vrijwel ongewijzigd uitzien. De NAM doet er alles aan om de overlast voor de omgeving te beperken. Er is een transportplan opgesteld om het vele vrachtverkeer in goede banen te leiden. De NAM informeert de omwonenden via een brief over de werkzaamheden.

Website

Op de website www.nam.nl/lauwerzijl licht de NAM de werkzaamheden toe en legt ook uit hoe de fracking techniek werkt. Tezijnertijd kunnen de werkzaamheden worden gevolgd via een webcam.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk