Oproep Kinderkerst

Eerste kerstdag vindt traditiegetrouw het kinderkerstfeest plaats. Daarvoor wordt uw hulp gezocht. Dit jaar wordt de kinderkerstfeestviering namelijk voor het laatst door de commissie bijzondere diensten georganiseerd.

De kerkenraad is op zoek naar mensen die zich willen inzetten om dit jaar de commissie te helpen met de voorbereidingen en meteen ervaringen op te doen om volgend jaar Kinderkerst met een nieuw op te richten commissie te gaan organiseren.

Jarenlang is het kinderkerstfeest georganiseerd door de commissie bijzondere diensten van onze kerk. Deze commissie heeft echter besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. Veel van haar taken worden door andere commissies of initiatieven ingevuld. Denk aan het JOP team (gericht op jongeren), de www.kom diensten (bijzondere diensten) en andere commissies die gevarieerde vieringen verzorgen.

Voor het Kinderkerstfeest is er echter nog geen andere commissie gevonden die deze viering wil verzorgen, terwijl het voor de kinderen uit onze dorpen een prachtige manier is om kennis te maken met het wonder van kerst. Vandaar de oproep voor vrijwilligers die hun schouders hieronder willen zetten.

U kunt u melden bij de huidige commissie of bij de kerkenraad. Meer informatie op de website van de PKN Grijpskerk.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk