Stichting SNS Fonds Grijpskerk lanceert website

Het SNS Fonds Grijpskerk heeft – in samenwerking met Triati – een eigen website gelanceerd. Met de website wil de stichting de bekendheid van het fonds vergroten, het contact met verenigingen en stichtingen die steun kunnen ontvangen vergemakkelijken en tegelijkertijd de werkdruk voor de vrijwilligers van de stichting verlagen.

Op de website is het voor verenigingen en stichtingen uit de regio Grijpskerk mogelijk om informatie in te winnen over de mogelijkheden tot het ontvangen van steun van dit fonds.

Ook kan er voor concrete projecten een indicatieve aanvraag worden ingediend, op basis waarvan het fonds zal beoordelen of het zinvol is om een complete aanvraag in te dienen.

Meer informatie over het fonds en de mogelijkheden is te vinden op de nieuwe website.

Over de Stichting SNS Fonds Grijpskerk

Het SNS fonds Grijpskerk is een “Anbi”, een algemeen nut beogende instelling en is al actief sinds 1999, het oprichtingsjaar. Het fonds wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Zij stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de samenleving en wel specifiek de samenleving van de regio. Zij is er voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

Over Triati

Triati is afkomstig uit Grijpskerk en gespecialiseerd in het bieden van innovatieve weboplossingen voor MKB'ers en verenigingen op het gebied van webontwikkeling en de optimalisatie van internetactiviteiten.

Meer informatie op de website van Triati

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk