Nieuwe opzet kinderkledingbeurs Grijpskerk

Dit najaar wordt de Kinderkledingbeurs Grijpskerk gehouden op vrijdagavond 27 september, van 19.00 tot 21.00 uur in de Wingerd bij de Gereformeerde Kerk in Grijpskerk. Om vraag en aanbod nog beter op elkaar aan te kunnen sluiten is gekozen voor een andere dag en een ander tijdstip dan voorheen. Daarnaast is er ook gekozen voor een andere opzet van de beurs.

De Kinderkledingbeurs draagt niet langer zorg voor de inname en verkoop van de kleding, verkopers kunnen nu zelf een tafel huren en hun kleding en speelgoed verkopen, met als groot voordeel een direct contact met de koper zodat bijvoorbeeld prijsonderhandelingen mogelijk zijn.

De kosten van een tafel zijn 6 euro en het is noodzakelijk je van te voren aan te melden. Dit kan op het volgende e-mailadres: kinderkledingbeursgrijpskerk@gmail.com Hier kan je ook terecht met vragen over de najaarsbeurs.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk