Dialoogtafel Groninger Dorpen

Groninger Dorpen heeft de uitnodiging om deel te nemen aan de Dialoogtafel met beide handen aangenomen. Het past bij onze taak als belangenbehartiger voor het platteland.

Wij realiseren ons echter terdege dat de opdracht om namens de plattelandsbewoners te spreken, geen eenvoudige is. Daarom vragen wij uw hulp.

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat u geluiden/meningen/vragen uit uw dorp aan ons overbrengt en/of uw dorpsbewoners oproept om hun meningen rechtstreeks kenbaar te maken. Dit kan via http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/dialoogtafel/.

De groep contactpersonen die dit oplevert, hebben wij het ‘het plattelandspanel’ genoemd. Afhankelijk van het onderwerp aan de Dialoogtafel zullen we hen bij tijd en wijle een aantal stellingen voorleggen om meningen te polsen. Het panel zullen we ook uitnodigen voor ‘bijzettafels’ en informeren over de stand van zaken aan de Dialoogtafel.      

 

Gistermiddag is er ook al een persbericht uitgedaan met deze vragen. Het persbericht kunt vinden op onze website, onder het eerder genoemde pad en is ook bijgevoegd aan deze mail.

Hopelijk ziet u kans dit persbericht te plaatsen op uw eigen website of in de dorpskrant. U zou daarbij ook nog een verwijzing kunnen maken naar het dossier dat wij hebben gewijd aan de aardbevingen, voor achtergrondinformatie.

 

Alvast bedankt voor uw inzet en medewerking!

 

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk