Klaas-Wybo presenteert

Vrijdag 7 maart 2014. Boekhandel/Drukkerij Hoekstra, Herestraat 41, Grijpskerk. Inloop 19.45 uur.

Van zijn jaren in de gemeenteraad van Zuidhorn heeft Klaas-Wybo van der Hoek een boek samengesteld. Het boek heet als titel: “Het geheim van het gemeentehuis”. Hij heeft Boekhandel Drukkerij Hoekstra in Grijpskerk bereid gevonden om daar de presentatie van het boek te laten plaatsvinden. Klaas-Wybo van der Hoek woont in Grijpskerk. Het eerste exemplaar van “Het geheim van het gemeentehuis” zal aangeboden worden aan oud-raadsleden van GroenLinks in Zuidhorn.

Dit nieuwe boek “Het geheim van het gemeentehuis” is indirect een opvolger van “Het spook van het Provinciehuis”. Het kinderboekje “Het spook” schreef Klaas-Wybo van der Hoek, toen hij afscheid nam van de provinciale staten van Groningen.

Het nieuwe boek “Het geheim” gaat over de gemeentepolitiek. Het is een eerbetoon en dank aan kiezers. En het is een hernieuwde zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom je je met de samenleving, ook met de politiek bezig zou moeten houden. Al is het maar een klein beetje.

Klaas en Thijs zijn in het verhaal volwassen geworden en doen weer mee. Zij praten mee in zeven verzonnen gesprekken. Zij wisselen van gedachten met een ik-figuur als vader. De weerslag van de zeven fictieve gesprekken staan in hoofdstukken tussen de andere hoofdstukken. In deze andere hoofdstukken zijn niet verzonnen bijdragen opgenomen uit de dagelijkse praktijk van de gemeentepolitiek.

In enkele hoofdstukken zijn bewerkingen opgenomen van algemene beschouwingen in de gemeenteraad. Ze geven commentaar op en oordelen over de voorstellen van het dagelijkse bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders (B&W). Ook is er een initiatiefvoorstel, opiniestuk en een drietal toespraken opgenomen.

Door de uiteenlopende aard van de hoofdstukken is er veel informatie te vinden over hoe een gemeenteraad werkt en waar zo’n gemeenteraadslid zich mee bezighoudt. Ze geven een dwarsdoorsnede van het gemeenteraadswerk. De verschillende stukken stellen vragen, geven antwoorden, leveren analyses, verwoorden gedachten en meningen. Daarmee geeft deze bundel van stukken “Het geheim” tegelijkertijd een tijdsbeeld. Alles met elkaar geeft het boek een glimp van een antwoord op de vraag wat “het geheim van het gemeentehuis” is -zeg maar: gemeenteraad en gemeentepolitiek.

“Het geheim van het Gemeentehuis” is verkrijgbaar bij Boekhandel Hoekstra te Grijpskerk en bij boekhandel Schoelier, Hoofdstraat 14 te Zuidhorn. Het kost € 6,50.

De vernieuwde herdruk van “Het spook van het Provinciehuis” is ook bij beide boekhandelaren te verkrijgen (voor € 4,50).

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk