GroenLinks: Meer openheid over gevolgen gaswinning nodig

“De meetgegevens en andere informatie moeten geheel openbaar beschikbaar komen voor inwoners,” dat was een van de conclusies van fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek. Hij deed dit op een avond die GroenLinks in Zuidhorn had georganiseerd onder de titel “Als de bodem beweegt”. Deze informatie- en discussie-avond werd zeer druk bezocht.

Hij stelde vast dat er veel onzekerheid en ongerustheid is onder de inwoners over de gevolgen van de gaswinning. “De gemeente moet veel meer doen om op te komen van de belangen van de inwoners bij de aardgaswinning. En we moeten we minder gas inzetten en meer zon.”

Rien Herber, hoogleraar Geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemde het besluit om minder gas te winnen in Loppersum en de gevolgen met 1,2 miljard te compenseren: “een politiek besluit.” Volgens Herber is het helemaal niet zeker dat de maatregelen voldoende zijn: “Het kabinet volgt het advies van het Staatstoezicht niet op.” Rien Herber is een expert in de ondergrond en aardgaswinning en voormalig adjunct-directeur van de NAM.

Een andere inleider,Dick Tillema, was bijna 20 jaar geleden als voorzitter van Dorpsbelangen Aktie ’68  Kommerzijl én als voorzitter van Kommerzijl Geeft Tegengas (KGT) nauw betrokken bij de discussies over de aanleg van het gasveld Grijpskerk. Hij benadrukte dat zijn dorp -uitgaande van het gegeven dat er besloten was dat de gaslocatie er kwam- destijds veel voor elkaar heeft gekregen door zelf veel kennis te verzamelen en eensgezind voor haar belangen op te komen.

Dirk van Impe (GroenLinks Loppersum) vertelde over zijn heftige ervaringen als raadslid van Loppersum in het “epicentrum” van de discussies over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Wezenlijk vindt hij dat er beter geluisterd wordt naar de inwoners. Hij pleitte ervoor dat de gascompensatiegelden ook ingezet worden voor het tegengaan van het verder verslechteren van de leefbaarheid.

Henk Moll (hoogleraar Natuurlijke hulpbronnen in relatie tot duurzame productie en consumptie aan de Rijksuniversiteit Groningen) pleitte voor een veel snellere overgang naar duurzame energie, vooral zonne-energie. De aardgaswinning kan dan sterk verminderd worden.

Op de foto: Dick Tillema

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk