Goed bezochte ledenvergadering Dorpsbelangen.

Afgelopen dinsdagavond werd voor de 24ste keer door Vereniging Dorpsbelangen een ledenvergadering gehouden.

Voorzitter Wolf begon voor aanvang van de vergadering met een mededeling dat commissie “30 april anders” voortaan in een herkenbaar outfit zullen gaan dragen. Zodat het voor iedere bewoner straks goed zichtbaar is. Na overhandiging van het tenue liep de voorzitter de agenda punt voor punt door.

Tijdens de ledenvergadering was R. Stegink aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter roemde de inzet van dhr. Stegink.

1 van de belangrijkste punten op de agenda was:

de leefbaarheid van het dorp en dan met name nieuwe woningen. Afgelopen jaren staat alles stil. Verschillende projecten lijken maar niet van de grond te komen. De leden uitten hun bezorgdheid hierover. Nu staan we voor verschillende projecten waar Dorpsbelangen met de gemeente in overleg gaat. Er liggen o.a. plannen tot verandering rond Kerkplein Zes. Vraagstukken over de Bibliotheek. Zorg omtrent De Wierde.

Na de pauze kwam wijkagent Harry Oostra aan het woord. Hij vertelde de leden over zijn werkzaamheden en er konden vragen worden gesteld. Algemeen werd Grijpskerk als een veilig dorp omschreven en benadrukte de wijkagent: “Als u iets ziet of hoort wat kan leiden tot een strafbaar feit, bel alstublieft”. Na de vergadering werd nog even na gezeten onder het genot van een drankje.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk