Henk de Boer verricht opening Jan Meijer Toernooi.

Met trots meldden we dat we dit jaar het 1e lustrum mogen vieren van dit bijzondere toernooi. Inmiddels hebben we al over de 60 aanmeldingen binnen. Juist om deze speciale dag extra bijzonder te maken konden we al melden dat het muziekgezelschap ‘Band vrij drinken’ langs komt voor een swingend optreden. Deze band speelt Rhythm&Blues en Soulmuziek en bestaat uit een internationaal gezelschap met Friezen, Groningers en een leading lady uit Oldehove.

Maar er is meer! Naast foto’s van eerdere jaargangen van het Jan Meijer Toernooi worden er gedurende de dag filmpjes van het dorp Grijpskerk vertoond. Dit alles op een groot scherm zodat het voor iedereen goed te volgen is. Op deze filmpjes is  o.a. te zien hoe een schoolklas uit de beginjaren 60 op schoolreisje ging. Maar er zijn nog andere filmpjes te bewonderen welke allen van commentaar worden voorzien door de heren Dirk Postma en Bindert Helder.

Maar er is meer! Zo rond twaalven zal Henk(ie) de Boer op ludieke wijze de opening verrichten. Henk, niet alleen oud 1e elftalspeler van de VV Grijpskerk maar bij de meesten beter bekend als toneelspeler, heeft inspiratie gehaald uit de jaarverslagen van Jan Meijer. Dit belooft wat!

Verder nog even in het kort;

  • Er worden middels lootjes teams van 10 spelers samengesteld maar….. er kan voldoende onderling worden gewisseld mocht dit conditioneel nodig blijken of het plezier verhogen!
  • Er wordt gespeeld op zgn. E-veldjes, dus 7 x 7,
  • Er is voor iedereen, ook voor de niet-voetballers, gelegenheid tot penaltyschieten.
  • Het toernooi wordt gepauzeerd zodat iedereen mee kan doen aan ‘Petje op, petje af’, welbekend van het tv-programma Holland Sport, o.l.v. Kwisbiss (Karin Reitsema en Harry Meijer).
  • Deelname is wederom gratis en familie, vrienden e.a. belangstellenden zijn welkom!
  • Op de website van de VV Grijpskerk en op onze Facebook pagina ‘Jan Meijer Toernooi’ houden we u op de hoogte!
  • Wellicht het allerbelangrijkste; niks moet, (bijna) alles mag, gezelligheid staat voorop!

Na het toernooi en alle andere activiteiten hopen we de dag zo rond 20.00 uur af te sluiten.

Opgave kan nog via e-mail; ttklunder@home.nl

Graag tot ziens op 24 mei!

Jelle Zijlstra, Dick Tillema, Jan Wieger de With, Bert Klunder, Goffe Venema, Cedric Eeuwema en Tiny Klunder.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk