Zwembad boven 20 graden gewoon weer op zondag open.

Het bestuur van zwembad ‘de Griffioen’ heeft in 2014 nieuwe openingstijden geïntroduceerd, n.a.v. de zonnige zondag van 18 mei jl. zijn daar veel reacties op binnengekomen. De vele reacties en de eigen ervaring op 18 mei zijn aanleiding voor het bestuur om de regeling aan te passen.

De achterliggende reden voor de regeling is het faciliteren van meer openingsuren op hete zomerse dagen (temperatuur vanaf 25 graden), zodat bezoekers een dagje Griffioen kunnen doen. Het resultaat van dit uitgangspunt is een andere verdeling van de openingsuren. Helaas overheerst op dit moment de gedachte dat het zwembad minder uren open is en dat er een bezuiniging op openingsuren is doorgevoerd. De verwachting is dat over een seizoen gerekend dit niet zo zal zijn. Met het aanbieden van meer openingsuren op hete zomerse dagen verwacht het bestuur meer bezoekers te trekken en daarmee een betere exploitatie. In de herziening van de openingstijden is dit uitgangspunt dan ook blijven staan.

Het zwembad zal op zondagen buiten de zomervakantie alleen open zijn bij temperaturen vanaf 20 graden Celsius.
In de zomervakantie is het zwembad op alle dagen van de week open.
In de zomervakantie is het zwembad dagelijks ook open tussen 10:00 uur en 13:30 uur bij temperaturen vanaf 25 graden Celsius.
(zomervakantie : 5 juli t/m 17 augustus)

De keuze voor de temperatuur grens van de zondagen moet gezien worden als een slecht weer regeling op een dag waarop het bezoekersaantal in de regel laag is.

Op de website van het zwembad wordt op basis van de WeerOnline verwachting vermeld of uitgebreide opening van toepassing is.

In september zal de regeling worden geëvalueerd.

Het bestuur verwacht dat u als bezoeker deze aanpassing zult waarderen en wil u bedanken voor het tonen van uw betrokkenheid bij het zwembad. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de exploitatie van het zwembad is gebaat bij het zoeken naar nieuwe bezoekers, waarbij er een beperkte financiële werkelijkheid is.

Het bestuur heeft zich ook gerealiseerd dat de beleidsbepalende algemeen bestuursvergadering geholpen is met meer inbreng vanuit onze bezoekers. We zouden dan ook graag zien dat n.a.v. van de vele reacties een aantal daarvan omgezet kunnen worden in een lidmaatschap van het algemeen bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur legt minimaal eenmaal per jaar rekening en verantwoording af naar dit bestuursorgaan en activeert belangrijke beleidswijzigingen via dit bestuursorgaan. We noteren graag uw naam.

Het Personeel en Bestuur
Zwembad ‘de Griffioen’

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk