Multi-aanpak nieuwbouw in Grijpskerk met brede school als inzet

Het stagneren van nieuwbouw in ook Grijpskerk kan mogelijkerwijs worden vlotgetrokken met een kien plan voor een brede school. In de visie van de VVD-fractie op de huidige situatie van de woningmarkt in Zuidhorn voerde dit maandag de boventoon.

Met steun van ChristenUnie, GroenLinks en D66 werd een VVD-motie over de locatie Vogelzang/Rabo aangenomen met de brede school als aanjager. “De Triangel is binnenkort toch aan onderhoud toe”, aldus Geertje Dijkstra-Jacobi over een van de weinige openbare basisscholen in de gemeente. De liberaal stelde dat vanuit deze wetenschap er mogelijkerwijs meerdere plannen kunnen worden samengebundeld. “Een groot gebied in Grijpskerk schreeuwt gewoon om aandacht”.

Omdat de locatie Vogelzang-Rabo de entree van het dorp bepaalt en nieuwbouw zich hier niet volgens plan ontwikkelt, heeft de gemeente in haar visie ook alle belang bij een gecombineerde aanpak. De gemeente dient als financier van het ontwerp van het ESBI-gebouw dit volgens haar te herijken. Bij een nieuw uit te broeden plan kan naast de school ook de bibliotheek worden betrokken. Omdat Grijpskerk een dorpshuis of multifunctioneel centrum ontbeert, zou een plan hiervoor een dorpsbreed toegevoegde waarde zijn.

Integrale aanpak

Wethouder Fred Stol temperde haar optimisme enigszins met: “Mocht het een succes worden, dan zullen we het breed moeten trekken met veel geldschieters”. Alex Steenbergen (ChristenUnie) loofde daartegen de visie van de VVD in dit verband: “We moeten kijken naar een integrale aanpak voor Grijpskerk, want daar speelt veel meer”. Het plan kwam ter sprake bij een korte discussie over de actuele woningvoorraad en dito woningbouw in de gemeente Zuidhorn.

In z’n algemeenheid wensen de politici meer nieuwbouw op meer locaties, maar het tij zit niet mee. Een enkel raadslid als André Hatzman (PvdA) hekelde evenwel sloopplannen van Wold & Waard voor zestien seniorenwoningen. “Ze zijn nog in goede staat en verdienen niet dat daar nieuwbouw plaatsvindt”.

Onder water

Op aandrang van Michiel Pellenbarg (GroenLinks) zal de gemeente onderzoeken bij hoeveel woningeigenaren hun huis onder water staat. Hiermee wordt bedoeld dat de waarde van hun woning minder is dan de hoogte van hun hypotheek, zodat ze theoretisch met lichte of zware schulden kampen.

Pellenbarg zei te vermoeden dat vooral ouderen door het onder water staan niet bereid of niet geneigd zijn te verhuizen. In landelijk perspectief heeft één op de drie huisbezitters hogere schulden bij de bank dan waarde in onroerend goed. Daarentegen is, aldus Pellenbarg, nu ook het zogeheten flexible huren meer in zwang dan het traditioneel kopen van een woning.

Bijstellen

De nieuwe trends maken volgens hem noodzakelijk dat de gemeente het woningbeleid voor vooral de kleinere kernen zal moeten bijstellen. Martin Boog (CDA) kritiseerde het college over de rapportages, omdat hierin naar zijn zeggen geen informatie staat over het slopen of samenvoegen van woningen. “Ook de woningproductie per jaar kunnen we niet uit de rapportage halen”.

Langs de inprikker van de Friese straatweg in Zuidhorn zullen rijtjeswoningen worden gebouwd. Dit onthulde wethouder Fred Stol halverwege de discussie over de woningvoorraad. De laatste tijd is er op het gebied van nieuwbouw volgens hem in Zuidhorn sprake van een opleving. ‘’Bij met name woningen van twee ton en minder”. Eerder kwam al naar voren dat kleinere kavels dan de gemeente oorspronkelijk had gepland in trek zijn bij met name starters.

 

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk