Zwembad De Griffioen Grijpskerk zet ambities om in beleid

Sinds 2011 heeft zwembad De Griffioen ingezet op zonne-energie met de installatie van zonnecollectoren. De collectoren verwarmen het zwembad water, waardoor de kachel minder energie hoeft te leveren om de temperatuur op peil te houden.

Bij de ingebruikname in 2011 is de ambitie uitgesproken om verder te gaan met zonne-energie en daarom ook zonnepanelen te plaatsen. Hiermee kan een aanzienlijke besparing op de elektriciteitskosten worden gerealiseerd. In 2013 werd duidelijk dat zwembaden geen aanspraak meer konden maken op gedeeltelijke teruggave van de energiebelasting, waardoor een structureel gat in de begroting ontstond. Dit was voor het bestuur de directe aanleiding om de zonne-energie ambitie op te pakken en ook energie besparende maatregelen te treffen. Het SNSFonds Grijpskerk, het Rabobank Leefbaarheidsfonds en de gemeente Zuidhorn werden benaderd om participeren om de ambitie te verwezenlijken.

Het SNSFonds Grijpskerk steunt al jaren projecten in Grijpskerk en omgeving die de leefbaarheid bevorderen. Het Rabobank Noordenveld West Groningen Leefbaarheidsfonds stimuleert projecten die een economische, maatschappelijke of culturele bijdrage leveren aan de regio. Beide fondsen herkennen zich in de ambities van ‘de Griffioen’ en ondersteunen de positieve bijdrage die het
zwembad levert aan de leefbaarheid van het dorp en de omgeving.

Bijdragen

Het SNSFonds steunt het project met een bijdrage van 25.000 euro en het Leefbaarheidsfonds steunt het project met een bijdrage van 15.000 euro. De gemeente Zuidhorn heeft een eenmalige bijdrage toegezegd, zodat het project financieel kan worden gerealiseerd.

Voor de realisatie van het project is gekozen voor de firma Elize energie. Voor de constructieve werkzaamheden is de firma Miedema aangehaakt. Door de keuze van lokale ondernemers geeft de Stichting invulling aan haar beleid om zoveel mogelijk werkzaamheden lokaal aan te besteden. Op dit moment is het zwembad in overleg met de Gemeente en de ondernemers bezig om de ambitie om te zetten in een uitvoerbaar plan.

Het project voorziet in de realisatie van minimaal 15.000 kWh op jaarbasis, hiervoor zijn tussen de 60 en 70 panelen nodig. Het afgelopen jaar heeft de stichting geïnvesteerd in een nieuwe hoofdpomp waarmee het energieverbruik is afgenomen met 12.000 kWh. Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd verwacht het zwembad uit te komen op een nieuw jaarverbruik van 15.000 kWh, terwijl er voorheen rond de 45.000 kWh werd verbruikt.

Hoofdpomp

Naast de investering in een nieuwe hoofdpomp is het afgelopen jaar ook een nieuw isolatiedeken op het ondiepe bassin geplaatst. Hiermee wordt in 2014 en 2015 een totaal bedrag van rond de 68.000 euro geïnvesteerd in het zwembad. De verwachting is dat bij de opening van het seizoen 2015 de zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen kunnen worden. De komende winter zal het een en al bedrijvigheid zijn op het zwembad om dit ambitieuze plan uit te voeren.

Met de uitvoering van deze plannen verwacht het bestuur van de stichting de exploitatie voor de komende jaren structureel op orde te kunnen houden. Het bestuur verwacht niet dat hiermee het laatste ambitieuze plan is gerealiseerd, het zwembad gebruikt immers nog steeds stroom en gas. Energie neutraal? Wellicht is het in de nabije toekomst mogelijk.

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk