Een Serious Request aan de inwoners van Gem. Zuidhorn

Heel Zuidhorn zamelt geld in voor Serious Request

6 dagen voor kerst is het weer zover, 3 dj’s van radio 3FM sluiten zich op in het Glazen huis. Dit jaar staat het glazen huis in Haarlem en wordt er geld in gezameld voor meisjes en vrouwen in conflictgebieden die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

Vorig jaar hebben verschillende partijen in Zuidhorn zich sterk gemaakt voor Serious Request. Op initiatief van de PKN kerken in Zuidhorn is samen met SWgZ (Sport in Zuidhorn en jongerencentrum Avalon) ruim € 11.500,- ingezameld door o.a. een grote wandelactie in het park van Zuidhorn.

24 uurs wandelestafette
De voorbereidingen voor 2014 zijn weer in volle gang. Van vrijdagmiddag 19 december 16.00 uur tot zaterdagmiddag 20 december 16.00 uur wordt er een etmaal gewandeld in het Johan Smit park in Zuidhorn. Teams laten zich sponsoren om 24 uur lang continu hun ‘estafette stokje’ in beweging te houden.  Bezoekers kunnen meewandelen, consumeren van de snaperingen én genieten van het entertainment programma.

Entertainment
Verschillende verenigingen hebben inmiddels hun toezegging gedaan om belangeloos hun medewerking te verlenen aan deze actie. Sport, muziek, optredens en andere activiteiten zullen de bezoekers en wandelaars in en om het terrein bezighouden.

Een Serious  Request aan Zuidhorn
In Zuidhorn hebben we maar één doel  en dat is zoveel mogelijk geld inzamelen voor Serious Request. De kerngroep nodigt daarom iedereen met een eigen actie of idee uit om zich aan te sluiten bij het evenemententerrein in het park. Heb jij een actie op je school of sportvereniging. Of heeft u met uw bedrijf een idee voor een actie, neem dan contact met hen op. Mogelijk kan de actie aansluiten. Wil je niet helemaal naar Haarlem maar wel je ingezamelde geld aanbieden. Dit kan ook in de dropbox van Zuidhorn! Namens Zuidhorn zal het geld middels een cheque naar Haarlem gebracht worden.
Heb jij ook een initiatief of wil jij meer informatie, mail ons dan  seriousrequestzuidhorn@gmail.comof bel met Bart Brands Buys 0594-528940

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk