Herdenking voor getuigen bombardement Gaarkeuken

Het is 11 november 2014 om 12.00 uur precies 70 jaar geleden dat Gaarkeuken werd gebombardeerd, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In twee aanvalsgolven kwamen de vliegtuigen over. Bij de eerste aanval werd weinig vernield, maar toen de vliegtuigen korte tijd later terugkeerden werd grote schade aangericht. De brug werd zwaar beschadigd en was onbruikbaar na het bombardement.

De ouders van Wolter Helmholt runden destijds de schipperswinkel bij de sluis en beleefden angstige ogenblikken. Helmholt was tien jaar en keert na zeventig jaar met achttien toenmalige buurtgenoten uit zeven gezinnen op 11 november terug naar het sluizencomplex om gezamenlijk te herdenken wat heeft plaatsgevonden.

Rondleiding

Helmholt heeft een excursie georganiseerd naar de hedendaagse moderne verkeerstoren voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat verzorgt een rondleiding, waarbij in kleine groepen de toren kan worden bezichtigd. Na de excursie vertrekken de deelnemers naar het Recreatiecentrum “De Enk” in Grijpskerk om met elkaar te praten over het verleden.

Elze Zwama, toen woonachtig aan de Poelweg bij Gaarkeuken, verzorgt een kleine expositie. De excursie begint om 10.30 uur en is alleen bestemd voor personen die op 11 november 1944 het bombardement hebben meegemaakt: toen kinderen, nu bejaarden.

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk