Primeurpresentator Fred Stol ontvouwt plan na plan in Zuidhorn

Een fietspad tussen Kommerzijl en Niezijl, een kenniswerkplaats in Mokkenburg te Noordhorn en een innovatieboerderij voor het Westerkwartiergebied in Zuidhorn.

Bij de begrotingsvergadering van Zuidhorn kwam wethouder Fred Stol maandag al primeurs presenterend naar voren als de man achter bij wijze van spreken de pakjesavond. “Het is aan de Gebiedscoöperatie om de communicatie te verzorgen, maar de coöperatie komt mogelijk met een innovatieboerderij in het Westerkwartier”, gaf hij alvast als voorschot.

“Op het gebied van innovatie is er veel doende in onze gemeente”. Zijn collega Bert Nederveen vertelde kort ervoor dat er plannen zijn voor een proefproject dat een nieuw experiment op het gebied van het sociaal domein verbindt met vastgoedbeleid van gemeentewege. Omdat het ‘sociaal domein’ op 17 november verder zal worden uitgediept, kon hij niet in details op de zaak ingaan.

Het prijsgeven van primeurs werkte kennelijk aanstekelijk, want ook burgemeester Bert Swart voegdezich bij hen. Hij zei in februari of maart een volksraadpleging te verwachten rond de gemeentelijke herindeling. Vooralsnog wordt er gewacht op ontwikkelingen in noord-Groningen. Afhankelijk van dit resultaat zal er aan de bevolking een plan voor het samenvoegen van zeven gemeenten in midden-Humsterland worden voorgelegd of mogelijk van een viertal. Duidelijk is, zo stelde Swart ferm en feestelijk met een ‘smiley’ vast, dat de tekst voor het referendum vanuit het bestuurlijk hart van Zuidhorn zal worden aangeleverd. “En doar kriegt niemand verandering in”.

Stevige kritiek

Los van de gemoedelijke sfeer was er ook af en toe stevige kritiek op de gemeente. Zo verbaasde GroenLinks zich over het afketsen van een bouwplan voor vier huishoudens in Aykemaheerdt in Grijpskerk ten zuiden van de Zijl. “Deze mensen worden naar een andere kavel gestuurd. Waarom?” Desgevraagd bleek wethouder Fred Stol niet met de concrete situatie op de hoogte te zijn.

Zorgen voor de lange termijn hebben diverse raadsfracties vooral over de groeiende kloof tussen arm en rijk in ook de eigen contreien en het behoud van een florerende democratie. Daarnaast baart de serie gevolgen van de aardgaswinning door de NAM hen in toenemende mate zorgen. Het erkennen en afwijzen van de schade door de NAM wordt, aldus een unaniem aangenomen motietekst, lang niet altijd begrepen.

Willekeur uitsluiten

Aan het college van B en W is nu per motie opdracht verleend willekeur op dit terrein uit te sluiten. De gemeente dient hiervoor overleg te voeren met het Ministerie van Economische Zaken en de provincie. Ze moet daarnaast bewerkstelligen dat ze bij ‘het oplossen van de gevolgen van de aardgaswinning’ ook zelf gesprekspartner blijft. Het signaal is hiermee duidelijk dat ook Zuidhorn meer en meer hinder ondervindt van de activiteiten van de NAM. De gemeente moet op grond van een andere motie overleg voeren met Gedeputeerde Staten over het ontwikkelen van kennis op het gebied van laagfrequent geluid.

Als de provincie hiermee niet akkoord gaat, dan moet de gemeente voor gedupeerden in haar gebied op zoek naar een alternatief. Alleen de VVD stemde tegen de ‘laag frequentgeluidmotie’, omdat dit volgens haar niet bij het gemeentelijk takenpakket behoort. “Het brengt onze burgemeester alleen maar in een lastig parket”, aldus René Westerhoff-Dijkinga.

 

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk