Rioolrenovatie Grijpskerk, Noordhorn en Visvliet

Rioolrenovatie met kousmethode in Grijpskerk, Noordhorn en Visvliet

De komende weken wordt de binnenlaag van 3,5 km rioolleidingen gerenoveerd met de zogenaamde kousmethode (relinen). Het gaat om riolering in Grijpskerk, Visvliet en Noordhorn. Firma BAM-Aarsleff voert deze werkzaamheden uit. Wethouder Henk Bakker helpt dinsdagmiddag 17 februari mee bij het toepassen van de kousmethode in de rioolleidingen op de hoek de Singel/dr. S.K. de Waardlaan in Grijpskerk.
Verantwoordelijk wethouder Henk Bakker: “Het voordeel van relinen is, dat het minder overlast geeft voor de omgeving. Voor de renovatiewerkzaamheden is het niet nodig de riolering op te graven, waardoor de straat niet opgebroken hoeft te worden.“

Relinen

De binnenlaag van de rioleringsbuizen wordt aangebracht met de zogenaamde ‘kousmethode’. De kous wordt met behulp van lucht- of waterdruk in het riool gebracht. Door de lucht- of waterdruk vormt de kous zich tot een nieuwe binnenlaag. Het water en de kous worden opgewarmd. Na afkoeling en uitharding heeft zich een nieuwe buis in de bestaande buis gevormd, die weer tientallen jaren mee kan.
Behalve minder overlast, biedt de toepassing ook financiële voordelen. Veel riolen zijn 50 tot 60 jaar geleden aangelegd. De verwachting is dat veel rioolleidingen de komende 20 jaar vervangen of gerenoveerd moeten worden. Door toepassing van de relinetechniek verwacht de gemeente kosten te besparen.

Succesvol

De afgelopen jaren heeft de gemeente al meerdere rioolleidingen succesvol met deze techniek gerenoveerd. Landelijk is deze techniek al een aantal jaren in opmars en met succes toegepast. Dat is ook een van de redenen voor de gemeente om de komende jaren te kiezen voor deze methode.

De traditionele wijze van rioolrenovatie blijft echter ook bestaan, omdat de relinetechniek niet in alle gevallen de juiste oplossing is. De gemeente maakt dan ook bij iedere rioolvervanging de afweging of ze de kous- of traditionele methode toepast.

Locaties

De komende weken vindt rioolrenovatie plaats in: Grijpskerk: Snip (gedeeltelijk), Fazant, Patrijs (ged..), De Singel, Clantlaan, Taling, dr. S.K. de Waardlaan; Noordhorn: Hamsterpad (ged.), Noordwijkweg, Verlengde Oosterweg (ged.), Oosterweg (ged.) en Visvliet: Bartolesstraat en Stationsweg (beide ged.). Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond vrijdag 20 maart gereed.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk