Zuidhorn Geeft Tegengas

Openbare avond:  Comité “ Zuidhorn Geeft Tegengas”.

Op woensdagavond 18 februari 2015 (20.00 uur, Balk, de Gast, Zuidhorn) houdt Comité “Zuidhorn Geeft Tegengas” een openbare avond. Het Comité “ Zuidhorn Geeft Tegengas” heeft de volgende doelen:

 – onafhankelijke informatie en kennis verzamelen en bundelen over de gevolgen van de aardgaswinning voor de dorpen en inwoners in de gemeente Zuidhorn op de middenlange en lange termijn;

 – samenbrengen van inwoners die te maken hebben met schade en daardoor elkaar steunen; – aandacht vragen voor de gevolgen van de aardgaswinning door regelmatig experts te raadplegen, bijeenkomsten te houden en de media op de hoogte te houden.

 Op deze avond wordt ingegaan op het beleid dat de gemeente Zuidhorn voert op het gebied van de gevolgen van de aardgaswinning. Verder wordt nagegaan op welke wijze betrokken bewoners elkaar kunnen steunen om de gevolgen van de aardgaswinning het hoofd te bieden. Klaas-Wybo van der Hoek en Dick Tillema zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers van het Comité  “Zuidhorn Geeft Tegengas”. Dick Tillema is niet meer direct bij de organisatie betrokken, maar is thans adviseur. Pauline Kooistra behoort tegenwoordig tot een van de organisatoren. Het is een burgerinitiatief en geen formele organisatie. Het gaat om de inwoners, de leefbare toekomst van onze dorpen en hun belangen, aldus de initiatiefnemers. Klaas-Wybo van der Hoek heeft zich de afgelopen jaren in en buiten de gemeenteraad ingezet om de aardgaswinning en de gevolgen daarvan op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen.

Dick Tillema was bijna 20 jaar geleden als voorzitter van Dorpsbelangen eveneens voorzitter van “Kommerzijl Geeft Tegengas (KGT)” nauw betrokken bij de discussies over de aanleg van het gasveld Grijpskerk. Paulien Kooistra is deskundig op het gebied van de gasmarkt. Belanghebbenden, belangstellenden en verder iedereen die daaraan behoefte heeft, kunnen zich bij “Zuidhorn Geeft Tegengas” aansluiten.

Contact:

klaas-wybo.v.d.hoek.raad@zuidhorn.nl

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend