Spijt

Spijt

 

Dat hebben we allemaal wel eens, spijt van een genomen beslissing die niet zo uitpakte, zoals we dat voor ons zagen. In Den Haag en Brussel worden vele beslissingen genomen, iedere dag weer toch hoor je ze zelden het woord spijt in de mond nemen. Tot een soms openlijke spijtbetuiging via de media komt het zelden. Het Nederlandse volk snakt als je de sociale media volgt naar meer eerlijkheid van de politiek,  die te vaak niet gegeven wordt.

De kunstenaar Johan van der Dong  gaat daarom in de komende periode de Nederlandse politiek (en alle daarbij behorende instituten) benaderen met het verzoek een spijtbetuiging aan hem te sturen. Deze brieven neemt hij dan namens de gewone burger in ontvangst om ze in de koffers van de derde dinsdag van september te deponeren. Op de maandag voor de derde dinsdag van september opent hij de koffers dan om de spijtbetuigingen aan de gewone burger openbaar te maken tenzij  er aangegeven wordt dat de spijtbrief pas over een jaar of vijftig geopend kan  worden. Deze brieven zullen daar dan  in een speciale spijtbox voor bewaard worden.

Ook de Koning en de leden van het Koninklijk Huis zullen wel eens ergens spijt van hebben en daarom worden zij ook voor het geven van een spijtbetuiging benaderd. Net als allerlei burgemeesters, fractievoorzitters zullen zij een zelfde verzoek krijgen. Met dit project hoopt de kunstenaar de werkelijke transparantie van hen die ons besturen bloot te leggen. Het project zal een aantal jaren gaan lopen en op Prinsjesdag 2018 officieel eindigen.

Ook de gewone burger krijgt de gelegenheid om zijn spijt te betuigen  door zijn brieven per mail te sturen aan spijthebben@gmail.com. Daarnaast zullen op sommige plekken spijtdozen worden neergezet waarin mensen hun spijtbetuigingen kunnen gaan deponeren om te zien in hoeverre de nuchtere Nederlander nog bestaat.

 

Voor meer informatie

Johan van der Dong,

info@johanvanderdong.nl

http://www.johanvanderdong.nl

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk