Zonnepanelen voor zwembad ‘De Griffioen’

In het voorjaar van 2014 ontstond het concrete idee om zonnepanelen te installeren op zwembad ‘De Griffioen’ te Grijpskerk. Directe aanleiding was het definitieve besluit dat zwembaden niet meer erkend werden als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), waarmee ook ‘De Griffioen’ de mogelijkheid verloor tot gedeeltelijke teruggave van de Energie Belasting.

Dit betekende (wederom) een structureel gat in de begroting. In het investeringsplan 2014 – 2015 heeft de stichting Zwembad ‘De Griffioen’ hierop een antwoord proberen te vinden. De doelstelling van het plan is het besparen van energiekosten om zodoende het ontstane structurele gat te dichten. De besparing bestaat uit het plaatsen van een nieuwe hoofdpomp waarmee energie wordt bespaard en het plaatsen van zonnepanelen waarmee voorzien kan worden in een deel van de eigen energie behoefte.

Voor de financiering van het plan worden de eigen reserves van de stichting aangesproken en
daarnaast hebben drie externe sponsoren zich herkend in de doelstellingen van de stichting. Het
SNSFonds Grijpskerk steunt het project met 25.000 euro, het Rabobank Leefbaarheidsfonds steunt
het project met 15.000 euro en de gemeente Zuidhorn steunt het project met 3.000 euro. Daarmee
was het plan financieel uitvoerbaar en startte de uitwerking.

Land based

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het benodigde dakoppervlak voor de zonnepanelen te
creëren met een terrasoverkapping. Dit bleek niet uitvoerbaar en de stichting koos voor een zogenaamde land based optie. In deze opstelling worden de panelen op een frame op het terrein
geplaatst en niet op een dak. Nadat in februari de benodigde vergunningen binnen waren, is
begonnen met de uitvoering.

Inmiddels zijn de struiken en bomen gerooid op de plaats waar de panelen worden geplaatst. Het
springkussen wordt verplaatst en het terras van het ondiepe bassin wordt vergroot. De kosten van
het project worden gedrukt door de inzet van vrijwilligers die dit jaar vroeg zijn begonnen met de
werkzaamheden. Op 2 mei bij de opening van het nieuwe zwemseizoen zijn alle werkzaamheden afgerond en wordt de installatie feestelijk in gebruik genomen.

Besparing

In 2014 is de nieuwe hoofdpomp waarmee potentieel veel energie was te besparen geïnstalleerd. De resultaten hebben onze stoutste verwachtingen overtroffen. Op een verbruik van 45.000 kWh heeft
‘De Griffioen’ in 2014 11.000 kWh bespaard. Tevens is in 2014 het isolatiedek van het ondiepe bassin vervangen.

De 62 zonne-panelen zullen op jaarbasis 15.000 kWh gaan produceren daarmee is de verwachting dat het totale jaarverbruik zal dalen tot ongeveer 15.000 kWh, dit betekent dat we een besparing van ruim 60% gaan realiseren. Stichting Zwembad ‘De Griffioen’ doet vaak een beroep op de lokale ondernemers en heeft het beleid dat de werkzaamheden op het zwembad zoveel mogelijk lokaal worden uitgevoerd. De plaatsing van de zonne-panelen is, mede daarom, gegund aan Elize.

Met deze investeringen verwacht stichting Zwembad ‘De Griffioen’ de begroting de komende jaren
structureel op orde te houden, waarmee deze unieke faciliteit in Grijpskerk nog jaren beschikbaar is voor de bezoekers.

Bestuur

Tijdens de algemene bestuursvergadering van stichting Zwembad ‘De Griffoen’ is Arjen ten Have
afgetreden. Hij heeft zich vele jaren vrijwillig ingezet voor het zwembad, waarvan 10 jaar als bestuursvoorzitter. Hij heeft zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan voormalig penningmeester Jacques Mulder. Het dagelijks bestuur van de Stichting is uitgebreid met Onno Koopmans als algemeen lid en Jaap Jutstra als nieuwe penningmeester.

Met het overdragen van de sleutel, die in 1969 bij de opening van het zwembad is gebruikt door staatssecretaris Kruisinga, werd de overdracht van de verantwoordelijkheden een feit. De sleutel symboliseert dat de voorzitter van het bestuur van de stichting de sleutelbewaarder is van het zwembad namens de bewoners van Grijpskerk en omgeving en er alles aan doet om met het bestuur en vrijwilligers het zwembad in stand te houden.

Bron: Westerkwartier

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk