GroenLinks Zuidhorn: Herindeling kost inwoners geld

Fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek, ziet dat er een “herindelingskoorts” heerst.

“In de afgelopen weken blijkt dat veel raadsleden last hebben gekregen van een overdrachtelijke griepvariant, waar de griepprik van dit najaar niet tegen op kan. Het is de herindelingskoorts. Symptomen van een haast dwangmatige neiging om zo snel mogelijk te willen herindelen lijken het te winnen van het zoeken naar draagvlak en enthousiasme onder de inwoners.

Jammer

GroenLinks vindt dat jammer, vooral omdat uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van inwoners bij de politiek en democratie afneemt bij een herindeling.” GroenLinks Zuidhorn ziet herindeling niet als oplossing van de meest dringende maatschappelijke problemen: “In het openbaar bestuur heeft een gemeente een eerstelijnsfunctie. De afstand
tussen burgers en deze eerstelijnsfunctie dient zo klein mogelijk te zijn. Een herindeling vergroot de afstand. Je moet je energie dus nu niet in herindelingen van gemeenten stoppen. Dat gaat bovendien ten koste van de aandacht voor de echte maatschappelijke problemen.”

GroenLinks Zuidhorn staat overigens met deze visie alleen in de raad van Zuidhorn. Klaas-Wybo van der Hoek geeft ook een ander argument om geen prioriteit te geven aan herindeling. “Vele politici zeiden tot voor kort: “De herindeling mag de inwoners geen euro extra kosten.”

Uit de rapportage van de Stuurgroep Samenwerking Westerkwartier wordt nu duidelijk dat de beoogde nieuwe gemeente € 1,2 miljoen minder aan inkomsten krijgt. Bovendien valt de recente herziening van het gemeentefonds vooral in het voordeel van kleinere gemeenten uit. Deze zal dus voor een grote gemeente veel minder worden. Bij elkaar gaat het dan naar schatting om zo’n €300.000 tot €500.000 per jaar. Opgeteld is dat ongeveer € 1,5 tot € 1,7 miljoen. Dat kost een gemiddeld huishouden in het Westerkwartier al minimaal per jaar zo’n €55,= aan extra lasten. Dat is natuurlijk vooral niet goed voor de koopkracht van de mensen met een smalle beurs en de middeninkomens.

Eenmalig

Daar bovenop zijn er nog de eenmalige kosten van de herindeling: een nieuw gemeentehuis – reken maar dat dat ervan komt -, het integreren van computersystemen en dergelijke. De nieuwe gemeente kan alleen tijdelijk voor een deel van deze eenmalige kosten een bijdrage krijgen van het rijk. De praktijk elders leert dat de heringedeelde gemeenten ontevreden zijn over deze tijdelijke bijdrage. Zij bleken zelf veel meer herindelingskosten te maken dan het rijk berekent. Het bedrag dat het Rijk tijdelijk verstrekt, valt vaak veel lager uit. Ook dat verschil zal de nieuwe gemeente dan zelf moeten opvangen.”

De fractie van GroenLinks vindt dat de samenwerking tussen de gemeenten momenteel zo goed verloopt dat een herindeling niet nodig is: “Dan lopen we geen risico’s met onnodige hogere lasten voor de inwoners. Het lokale bestuur blijft als eerste lijn dichtbij de inwoners. En we kunnen ons bezighouden met het oplossen van de echte problemen: de werkloosheid, de gevolgen van de aardgaswinning, de armoede, het goed organiseren van de decentralisaties van het sociale domein en de klimaatcrisis.”

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk