Gemeente Zuidhorn houdt 1,4 miljoen over

 

Gemeente Zuidhorn houdt 1,4 miljoen over door solide beleid en incidentele meevallers

De jaarrekening 2014 van de gemeente resulteert in een meevaller van € 1,4 miljoen. De gemeente heeft in 2014 minder uit hoeven geven aan woningaanpassingen, collectief vervoer en Wmo-voorzieningen. Daarnaast zijn door de kanteling (in de Wmo) minder voorzieningen aangevraagd en verstrekt. Verder heeft de gemeente in 2014 via de algemene uitkering van het Rijk meer middelen ontvangen dan verwacht. Dit draagt ook bij aan het positieve resultaat. Ook is een aantal projecten niet afgerond in 2014. De afronding hiervan en daarmee ook de afrekening, vinden nu plaats in 2015. De gemeente voegt dit bedrag toe aan de begroting 2015.

Algemene bedrijfsreserve

De algemene bedrijfsreserve (ABR) heeft eind 2014 een stand van € 5,7 miljoen. Met het positieve exploitatiesaldo komt deze reserve uit op € 7,1 miljoen. Na het verwerken van de overhevelingen, is de eindstand van de algemene bedrijfsreserve nu € 6,7 miljoen. Het minimumniveau van deze reserve is 3,9 miljoen. Na aftrek van de begrote onttrekkingen, blijft er 2,5 miljoen over. Voor de besteding hiervan doet het college nog voorstellen.

Ruimte

Deze meevaller geeft ruimte in de financiële situatie van de gemeente en ook bij het opstellen van de begroting 2016. Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen:“Hoewel veel meevallers eenmalig zijn, zien we hier ook het resultaat van behoedzaam financieel beleid en een goede begrotingsdiscipline binnen de hele organisatie. Vooral ook mooi om te zien dat de veranderingen in het sociaal domein ook in financiële zin resultaat opleveren. Voor de bestemming van het positieve saldo doen we bij de voorjaarsnota voorstellen.”

Raad

De behandeling van de jaarrekening 2014 vindt plaats in de raadsvergadering van 1 juni 2015. De jaarrekening 2014 van de gemeente Zuidhorn staat online

http://www.zuidhorn.nl/Organisatie/Ambtelijke-organisatie/Financien.htm

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk