Dorpsbelangen maakt zich op voor 25ste ledenvergadering

 

Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk 25 jaar.

1990-2015

Op 30 mei 1990 werd in “De Burcht” Vereniging Dorpsbelangen opgericht. Op 30 mei 2015 zal er een feestelijke Ledenvergadering worden gehouden in Kerkplein Zes. Aanvang 20.00 uur.

Ledenvergadering

Leden van de Vereniging Dorpsbelangen hebben allen een uitnodiging ontvangen. Bij de uitnodiging zit een boekje met een totaal overzicht over de afgelopen 25 jaar! Bent u nog geen lid? Word dan lid! Want Dorpsbelang is ook uw belang. Lid worden kan eenvoudig via email. dorpsbelangengrijpskerk@gmail.com.

Agenda

01. Opening door voorzitter R. Wolf

02. Verslag van de Jaarvergadering op 15 april 2014

03. Jaarverslag 2014

04. Historisch overzicht 1990-2015

05. Financieel verslag 2014

06. Verslag van de kascommissie (dhr. Rademaker en dhr. Bouma)

07. Benoeming van de kascommissie 2015

08. Het jaarlijks overleg met het College van B&W

09. Bestuursverkiezing

     Aftredende en niet herkiesbaar Mevr. M. de Snoo-Stroom

     Voorstel bestuur te benoemen Mevr. B. Pera en dhr. O. Tiemens

10. Rondvraag

11. Sluiting

Burgemeester Swart

Na de pauze zal de burgemeester spreken en mogen er uiteraard vragen worden gesteld. Verder blikken we terug op ons 25-jarig bestaan. Teruggave van de bokaal voor leefbaarheid bevorderend werk door fierljepvereniging Grijpskerk en omstreken. Uitreiking bokaal aan de stichting “Kluften en Waarden”.

Sjouke en Wietze

In de jaren 90 begonnen Sjouke Dijkstra en Wietze Kuperus gitaar te spelen en zongen ze al eerder liedjes in het dorp, dat over Grijpskerk en omstreken handelde. Grappig detail is dat hun muzikale begin periode synchroon loopt met het 25-jarige bestaan van Dorpsbelangen. Voor deze unieke gelegenheid spelen Sjouke en Wietze enkele nieuwe liedjes en oude liedjes van 25 jaar geleden, dit alles onder een genot van een hapje en drankje.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk