Openbare avond Comité Zuidhorn Geeft Tegengas

 

Dinsdag 9 juni 2015, 20.00 uur, Balk, Zuidhorn: Openbare avond ComitéZuidhorn Geeft Tegengas

Op dinsdagavond 9 juni 2015 (20.00 uur, Balk, de Gast, Zuidhorn) houdt Comité Zuidhorn Geeft Tegengas een openbare avond. Deze avond is bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft voor de gevolgen van de aardgaswinning in de gemeente Zuidhorn.

Op deze avond wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden om verhaal te halen bij schade door aardgaswinning. Inleider is Henderi Lenting. Hij is als advocaat werkzaam bij De Haan Advocaten & Notarissen. Binnen De Haan Advocaten is hij coördinator van het Steunpunt Bevingschade. In dit Steunpunt werken contra-experts, makelaars en aannemers samen om gedupeerden van aardbevingen te ontlasten bij het verhalen van hun aardbevingschade op de NAM.

Het Comité Zuidhorn Geeft Tegengas heeft de volgende doelen:

–       onafhankelijke informatie en kennis verzamelen en bundelen over de gevolgen van de aardgaswinning voor de dorpen en inwoners in de gemeente Zuidhorn op de middellange en lange termijn;

–       samenbrengen van inwoners die te maken hebben met schade en daardoor elkaar steunen;

–       aandacht vragen voor de gevolgen van de aardgaswinning door regelmatig experts te raadplegen, bijeenkomsten te houden en de media op de hoogte te houden.

Klaas-Wybo van der Hoek en Dick Tillema zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers van het Comité Zuidhorn Geeft Tegengas. Dick Tillema is niet meer direct bij de organisatie betrokken, maar is thans adviseur. Pauline Kooistra en René van der Goot behoren tot de organisatoren. Het Comité Zuidhorn Geeft Tegengas is een burgerinitiatief en geen formele organisatie. Het gaat om de inwoners, de leefbare toekomst van onze dorpen en hun belangen, aldus de initiatiefnemers.

Contact: klaas-wybo.v.d.hoek.raad@zuidhorn.nl; Resonanz@Xs4all.nl of p.j.kooistra@xs4all.nl

 

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk