Stand van zaken onderzoek naar MFC

 

STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK NAAR MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM GRIJPSKERK

Vanuit het dorp Grijpskerk is de wens naar voren gebracht om te komen tot een Multifunctioneel Centrum (MFC).  Op dit moment zijn in het dorp de maatschappelijke activiteiten nog over diverse locaties verdeeld. Het college van Zuidhorn is in opdracht van de gemeenteraad vorig jaar een onderzoek gestart om te komen tot een voorstel. De gemeente faciliteert dit op een interactieve manier waar drie partijen vanuit een gelijkwaardige driehoek, te weten Dorpsbelangen Grijpskerk, ontwikkelaar ESBI en de gemeente, inbreng hebben.

Eind 2014 is er een bezoek gebracht aan Birdaard om daar een MFC te bekijken en ideeën op te doen. Dit werd gevolgd door een brainstormsessie waar vele betrokkenen bij aanwezig waren. Vervolgens zijn door de drie bovengenoemde partijen de wensen en mogelijkheden op een rij gezet.

In het voorjaar van 2015 hebben de partijen om de tafel gezeten en de balans opgemaakt. Er is energie in het dorp en er is draagvlak om het plan voor een MFC verder uit te werken. Vanuit het dorp hebben een aantal inwoners belangstelling getoond om eventueel zitting te gaan nemen in een mogelijke beheersstichting.

Een recente ontwikkeling is dat de Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken onderzoekt of zij een van de kerken in het dorp moet afstoten. Allereerst dient de kerkelijke gemeente een beslissing te nemen met betrekking tot dit gebouw.
Bij alle varianten voor het MFC moet nog gekeken worden naar de financiële haalbaarheid, ruimtelijke ordening, milieueisen etc. De komende maand wordt gebruikt om alle varianten nog eens goed  met elkaar te delen en te gaan kijken wat de beste optie is voor een MFC voor alle inwoners van Grijpskerk.

Eind september is er weer een vervolgafspraak voor het  verdere onderzoek naar de beste mogelijkheid voor een MFC in Grijpskerk.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk